CENNIK SZKOLEŃ GELMA-REH Izabela Gelleta

Rok 2021

Opłaty za szkolenia w formie on-line:

Opłata za osobę za szkolenie – 5 godzin dydaktycznych wynosi: 200 zł.

Opłata za osobę za szkolenie – 8/10 godzin dydaktycznych wynosi: 350 zł.

Opłata za osobę za szkolenie – 15 godzin dydaktycznych wynosi: 550 zł.

Opłata za osobę za webinar – 3 godziny dydaktyczne wynosi: 60 zł.


Opłaty za szkolenia w formie hybrydowej (teoretyczne treści szkolenia w formie on-line, część praktyczna szkolenia w formie stacjonarnej):

Opłata za osobę za szkolenie/warsztat terapeutyczny wynosi: 650 zł


Opłaty za szkolenia w formie stacjonarnej:

1. Opłata za osobę za szkolenie/warsztat terapeutyczny 1-dniowy, 8/10 godzin dydaktycznych w formie stacjonarnej wynosi odpowiednio:

400 zł. / 450 zł. oraz 480 zł. w przypadku szkolenia TAP

2. Opłata za osobę za szkolenie/warsztat terapeutyczny 2-dniowe, 16 godzin dydaktycznych w formie stacjonarnej wynosi: 780 zł.

3. Opłata za osobę za szkolenie/warsztat terapeutyczny 2-dniowe, 20 godzin dydaktycznych w formie stacjonarnej wynosi: 900 zł. oraz 1100 zł. w przypadku szkolenia SN

4. Opłata za osobę za szkolenie/warsztat terapeutyczny 3-dniowe, 25-30 godzin dydaktycznych w formie stacjonarnej wynosi: 1200 zł.

Opłaty stanowiące koszt operacyjny szkolenia/warsztatu terapeutycznego w formie stacjonarnej, które nie podlegają zwrotowi, w przypadku rezygnacji ze szkolenia poniżej 10 dni, przed datą jego rozpoczęcia, wynoszą:

– 180 zł. za szkolenie/warsztat terapeutyczny jednodniowy – 8/10 godzin dydaktycznych;

– 280 zł. w przypadku szkolenia TAP oraz za szkolenie/warsztat terapeutyczny dwudniowy – 16 godzin dydaktycznych;

– 350 zł. za szkolenie/warsztat terapeutyczny dwudniowy – 20 godzin dydaktycznych;

– 400 zł. w przypadku szkolenia SN oraz za szkolenie/warsztat terapeutyczny trzydniowy – 25-30 godzin dydaktycznych.

 

W przypadku, kiedy organizatorem szkolenia jest inna firma niż GELMA-REH Izabela Gelleta, obowiązuje odrębny cennik podany przez organizatora szkolenia.