GELMA-REH Izabela Gelleta

Rok 2021


1. Opłata za osobę za szkolenie/warsztat terapeutyczny 1-dniowy, 8-10-12 godzin dydaktycznych wynosi odpowiednio:

350 zł. / 380 zł. / 450 zł. oraz 420 zł. w przypadku szkolenia TAP

2. Opłata za osobę za szkolenie/warsztat terapeutyczny 2-dniowe, 16 godzin dydaktycznych wynosi: 580 zł.

3. Opłata za osobę za szkolenie/warsztat terapeutyczny 2-dniowe, 20 godzin dydaktycznych wynosi: 750 zł. oraz 950 zł. w przypadku szkolenia SN

4. Opłata za osobę za szkolenie/warsztat terapeutyczny 3-dniowe, 25-30 godzin dydaktycznych wynosi: 1000 zł.

Opłaty stanowiące koszt operacyjny szkolenia/warsztatu terapeutycznego, które nie podlegają zwrotowi, w przypadku rezygnacji ze szkolenia poniżej 7 dni, przed datą jego rozpoczęcia, wynoszą:

– 150 zł. za szkolenie/warsztat terapeutyczny jednodniowy – 8-12 godzin dydaktycznych;

– 200 zł. w przypadku szkolenia TAP oraz za szkolenie/warsztat terapeutyczny dwudniowy – 16 godzin dydaktycznych;

– 250 zł. za szkolenie/warsztat terapeutyczny dwudniowy – 20 godzin dydaktycznych;

– 300 zł. w przypadku szkolenia SN oraz za szkolenie/warsztat terapeutyczny trzydniowy – 25-30 godzin dydaktycznych.

W przypadku, kiedy organizatorem szkolenia jest inna firma niż GELMA-REH Izabela Gelleta, obowiązuje odrębny cennik podany przez organizatora szkolenia.