CENNIK SZKOLEŃ GELMA-REH Izabela Gelleta

Rok 2022/2023

  • Opłaty za szkolenia w formie on-line:

Opłata za osobę za szkolenie – 3/5 godzin dydaktycznych wynosi: 200-300 zł.

Opłata za osobę za szkolenie – 6/8 godzin dydaktycznych wynosi: 300-400 zł.

Opłata za osobę za szkolenie – 10/18 godzin dydaktycznych wynosi: 500-600 zł.

Opłata za osobę za webinar – 2 godziny dydaktyczne wynosi: 90 zł.

 

  • Opłaty za szkolenia w formie hybrydowej (teoretyczne treści szkolenia w formie on-line, część praktyczna szkolenia w formie stacjonarnej):

Opłata za osobę za szkolenie/warsztat terapeutyczny 8 godzin dydaktycznych wynosi: 450 zł.

Opłata za osobę za szkolenie/warsztat terapeutyczny 15 godzin dydaktycznych wynosi: 650 zł.

 

  • Opłaty za szkolenia w formie stacjonarnej:

1. Opłata za osobę za szkolenie/warsztat terapeutyczny 1-dniowy, 8/10 godzin dydaktycznych w formie stacjonarnej wynosi odpowiednio: 480 zł. / 500 zł.

2. Opłata za osobę za szkolenie/warsztat terapeutyczny 2-dniowe, 16 godzin dydaktycznych w formie stacjonarnej wynosi: 800 zł.

3. Opłata za osobę za szkolenie/warsztat terapeutyczny 2-dniowe, 20 godzin dydaktycznych w formie stacjonarnej wynosi: 980 zł.

 

Opłaty stanowiące koszt operacyjny szkolenia/warsztatu terapeutycznego w formie stacjonarnej, które nie podlegają zwrotowi, w przypadku rezygnacji ze szkolenia poniżej 10 dni, przed datą jego rozpoczęcia, wynoszą:

– 200 zł. za szkolenie/warsztat terapeutyczny jednodniowy – 8/10 godzin dydaktycznych;

– 300 zł. za szkolenie/warsztat terapeutyczny dwudniowy – 16 godzin dydaktycznych;

– 350 zł. za szkolenie/warsztat terapeutyczny dwudniowy – 20 godzin dydaktycznych.

W przypadku, kiedy organizatorem szkolenia jest inna firma niż GELMA-REH Izabela Gelleta, obowiązuje odrębny cennik podany przez organizatora szkolenia.