Ocena diagnostyczna procesów integracji sensorycznej w ujęciu neurorozwojowym

TERMIN: 14.04.2019 r.

CZAS TRWANIA: niedziela 9.30 – 17.00

MIEJSCE: Łódź

DLA KOGO: terapeutów integracji sensorycznej, pedagogów, nauczycieli wychowania przedszkolnego, psychologów, logopedów, fizjoterapeutów i innych specjalistów pracujących z małym dzieckiem, dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

Prowadzenie: 

mgr Izabela Gelleta – specjalista rehabilitacji ruchowej I 0 , terapeuta metod NDT-Bobath, PNF, SI, INPP pedagog, terapeuta z dwudziestokilkuletnim doświadczeniem w pracy terapeutycznej z dziećmi i młodzieżą, wykładowca akademicki na studiach podyplomowych SI i WWR – APS Warszawa oraz wieloletni współpracownik PSTIS.

Program:

1. Składowe procesu oceny diagnostycznej.
2. OBadanie w zakresie funkcjonowania odruchów dzieci w wieku 0-7 roku życia. Interpretacja zachowania się odruchowego. Wnioski z badania.
3. Ocena diagnostyczna w zakresie rozwoju, kontroli oraz regulacji posturalnego napięcia mięśniowego. Testy czynnościowe.
4. Ocena diagnostyczna w zakresie odbioru oraz modulacji bodźców z sensorycznych systemów bazowych – rola systemu dotykowego, przedsionkowego oraz proprioceptywnego w procesach hamowania i pobudzania w ośrodkowym układzie nerwowym, konsekwencje przeciążenia bodźcami.
5. Analiza oraz interpretacja wyników prób diagnostycznych w ujęciu neurorozwojowym.
6. Alternatywne sposoby oceny diagnostycznej dziecka.
7. Zasady i formy opracowywania wyników w opiniach diagnostycznych.
8.Tworzenie planu terapii w oparciu o ocenę diagnostyczną procesów SI – cele główne i poboczne.

Zapisy:

szkolenia@proprio.pl
(w mailu zgłoszeniowym, w tytule należy podać nazwę kursu, imię, nazwisko, nr kontaktowy, wykonywany zawód/stanowisko, dane do faktury).

Zapisz się na szkolenie

Zostawione dane kontaktowe wykorzystam tylko do celu kontaktu z Tobą na potrzeby potwierdzenia wzięcia udziału w szkoleniu.