Ocena neurorozwojowa oraz terapia dziecka w zakresie odruchów – mity i fakty!

TERMIN: 19.05.2019 r.

CZAS TRWANIA: niedziela 9.00 – 16.30

MIEJSCE: Warszawa

CENA: 350 zł

DLA KOGO: pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów SI, fizjoterapeutów, pracujących z dziećmi w placówkach medycznych, oświatowo-wychowawczych, terapeutycznych i integracyjnych.

Prowadzenie: 

mgr Izabela Gelleta – specjalistka rehabilitacji ruchowej I stopnia, terapeutka, NDT-Bobath, PNF, SI, INPP, pedagog, wykładowca akademicki z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem w pracy terapeutycznej z dziećmi i młodzieżą, szczególnie z małymi dziećmi.

Program:

1. Systematyka neurologiczna odruchów w powiązaniu z procesami dojrzewania ośrodkowego układu nerwowego (o.u.n.):
– automatyzmy ruchowe
– odruchy postawy
– reakcje prostowania
– reakcje równowagi
– percepcja czucia, odruchy głębokie, brzuszne, piramidowe, oponowe.

2. Procesy integracji odruchów w o.u.n.

3. Charakterystyka odruchów:
– objawy kliniczne w przypadku uszkodzenia o.u.n. oraz niepełnej integracji odruchów
– wpływ odruchów na funkcjonowanie ruchowe i zmysłowe dziecka
– związek odruchów z napięciem mięśniowym i funkcjonowaniem proprioceptywno-przedsionkowym – pojęcie „triady neurorozwojowej”
– pojęcie opóźnienia neurorozwojowego.

4. Badanie w zakresie funkcjonowania odruchów dzieci w wieku 0-7 roku życia. Interpretacja zachowania się odruchowego. Wnioski z badania.

5. Ćwiczenia integrujące odruchy w praktyce – zasady, sposoby i metodyka oddziaływań terapeutycznych.

Zapisy:

www.gelmareh.pl

Zapisz się na szkolenie

Zostawione dane kontaktowe wykorzystam tylko do celu kontaktu z Tobą na potrzeby potwierdzenia wzięcia udziału w szkoleniu.