Psychomotoryka neurorozwojowa dziecka w wieku przedszkolnym oraz specyficzne zaburzenia rozwoju ruchowego u dzieci w wieku rozwojowym – sposoby wspomagania i kompensacji zaburzeń.

TERMIN: 29-31.03.2019 (pt. 16.30-19.30, sb. 9.00–17.30, Nd. 9.00–13.30)

CZAS TRWANIA: 25 godzin dydaktycznych

MIEJSCE: Łódź

CENA: 800 zł

DLA KOGO: terapeutów integracji sensorycznej, pedagogów, nauczycieli wychowania przedszkolnego, psychologów, logopedów, innych specjalistów pracujących z małym dzieckiem, dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym

Prowadzenie: 

mgr Izabela Gelleta – specjalistka rehabilitacji ruchowej I stopnia, terapeutka, NDT-Bobath, PNF, SI, INPP, pedagog, wykładowca akademicki z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem w pracy terapeutycznej z dziećmi i młodzieżą, szczególnie z małymi dziećmi.

Program:

1. Psychomotoryka rozwojowa – charakterystyka osiągnięć rozwojowych dziecka w zakresie psychomotoryki: wyznaczniki i kierunki prawidłowego rozwoju psychoruchowego dziecka do 2 roku życia
-ocena dziecka w młodszym wieku przedszkolnym 3-4 lata
-ocena dziecka w starszym wieku przedszkolnym 5-7 lat
-Monachijska Funkcjonalna Diagnostyka Rozwojowa
-formy i sposoby stymulacji rozwojowej w zakresie psychomotoryki.

2. Psychomotoryka a integracja sensoryczna (SI), rozwój cech motorycznychoraz rozwój psychoruchowy dziecka.

3. Przyczyny i charakterystyka najczęstszych zaburzeń w rozwoju psychoruchowym (neurologicznych, ortopedycznych, genetycznych i innych). Klasyfikacja zaburzeń pod kątem specyficznych problemów psychoruchowych.

4. Podstawowe zasady stymulacji psychoruchowej oraz wielozmysłowej u dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym – specyfika oraz czynniki determinujące skuteczność procesu usprawniania.

5. Zajęcia psychoruchowe dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym – demonstracja przypadków, różnorodnych metod i form oddziaływań terapeutycznych.

Zapisy:

Zapisy na kurs należy przesyłać pod adres mailowy szkolenia@proprio.pl w tytule podając nazwę kursu. W mailu należy podać imię, nazwisko, nr kontaktowy, wykonywany zawód/stanowisko, dane do faktury.

Zapisz się na szkolenie

Zostawione dane kontaktowe wykorzystam tylko do celu kontaktu z Tobą na potrzeby potwierdzenia wzięcia udziału w szkoleniu.