Zaburzenia funkcji wzrokowych w aspekcie terapii motoryczno-sensorycznych

TERMIN: 13.04.2019 r.

CZAS TRWANIA: sobota 9.30 – 16.30

MIEJSCE: Zawiercie

DLA KOGO: terapeutów integracji sensorycznej, pedagogów, nauczycieli wychowania przedszkolnego, psychologów, logopedów, fizjoterapeutów i innych specjalistów pracujących z małym dzieckiem, dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

Prowadzenie: 

mgr Izabela Gelleta – specjalista rehabilitacji ruchowej I 0 , terapeuta metod NDT-Bobath, PNF, SI, INPP pedagog, terapeuta z dwudziestokilkuletnim doświadczeniem w pracy terapeutycznej z dziećmi i młodzieżą, wykładowca akademicki na studiach podyplomowych SI i WWR – APS Warszawa oraz wieloletni współpracownik PSTIS.

mgr Katarzyna Głowacka – psycholog, pedagog specjalny. Od kilku lat posiadająca kwalifikacje do prowadzenia zajęć indywidualnych z terapii SI, terapii ręki, Sensomotorycznej Terapii Widzenia. Na co dzień terapeuta SI w szkole podstawowej z oddziałami integracyjnymi oraz terapeuta SI w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Swoje doświadczenie zdobywała w Fundacji SYNAPSIS, w przedszkolach terapeutycznych i integracyjnych.

Program:

1. Podstawowe funkcje wzrokowe oraz wady wzroku u dziecka.
2. Objawy zaburzeń, trudności oraz problemy funkcjonalne – charakterystyka w aspekcie rozwoju mechanizmów posturalnych i funkcji szkolnych.
3. Sensomotoryczne zaburzenia percepcji wzrokowej:

 • zaburzenia w odbieraniu oraz przetwarzaniu bodźców wzrokowych
 • przyczyny sensorycznych zaburzeń percepcji
 • konsekwencje przeciążenia bodźcami oraz formy autostymulacji i ich wpływ na funkcjonowanie codzienne dziecka.

4. Zaburzenia percepcji wzrokowej, modulacji i dyskryminacji – elementy diagnozy funkcjonalnej.
5. Ćwiczenia terapeutyczne prowadzące do normalizacji funkcji wzrokowych oraz poprawy funkcjonowania dziecka w zakresie tego systemu zmysłowego w aspekcie terapii motoryczno-sensorycznych.

Zapisy:

pietruszka.justyna@gmail.com

Zapisz się na szkolenie

Zostawione dane kontaktowe wykorzystam tylko do celu kontaktu z Tobą na potrzeby potwierdzenia wzięcia udziału w szkoleniu.Ocena diagnostyczna procesów integracji sensorycznej w ujęciu neurorozwojowym

TERMIN: 14.04.2019 r.

CZAS TRWANIA: niedziela 9.30 – 17.00

MIEJSCE: Łódź

DLA KOGO: terapeutów integracji sensorycznej, pedagogów, nauczycieli wychowania przedszkolnego, psychologów, logopedów, fizjoterapeutów i innych specjalistów pracujących z małym dzieckiem, dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

Prowadzenie: 

mgr Izabela Gelleta – specjalista rehabilitacji ruchowej I 0 , terapeuta metod NDT-Bobath, PNF, SI, INPP pedagog, terapeuta z dwudziestokilkuletnim doświadczeniem w pracy terapeutycznej z dziećmi i młodzieżą, wykładowca akademicki na studiach podyplomowych SI i WWR – APS Warszawa oraz wieloletni współpracownik PSTIS.

Program:

1. Składowe procesu oceny diagnostycznej.
2. OBadanie w zakresie funkcjonowania odruchów dzieci w wieku 0-7 roku życia. Interpretacja zachowania się odruchowego. Wnioski z badania.
3. Ocena diagnostyczna w zakresie rozwoju, kontroli oraz regulacji posturalnego napięcia mięśniowego. Testy czynnościowe.
4. Ocena diagnostyczna w zakresie odbioru oraz modulacji bodźców z sensorycznych systemów bazowych – rola systemu dotykowego, przedsionkowego oraz proprioceptywnego w procesach hamowania i pobudzania w ośrodkowym układzie nerwowym, konsekwencje przeciążenia bodźcami.
5. Analiza oraz interpretacja wyników prób diagnostycznych w ujęciu neurorozwojowym.
6. Alternatywne sposoby oceny diagnostycznej dziecka.
7. Zasady i formy opracowywania wyników w opiniach diagnostycznych.
8.Tworzenie planu terapii w oparciu o ocenę diagnostyczną procesów SI – cele główne i poboczne.

Zapisy:

szkolenia@proprio.pl
(w mailu zgłoszeniowym, w tytule należy podać nazwę kursu, imię, nazwisko, nr kontaktowy, wykonywany zawód/stanowisko, dane do faktury).

Zapisz się na szkolenie

Zostawione dane kontaktowe wykorzystam tylko do celu kontaktu z Tobą na potrzeby potwierdzenia wzięcia udziału w szkoleniu.Ocena neurorozwojowa oraz terapia dziecka w zakresie odruchów – mity i fakty!

TERMIN: 19.05.2019 r.

CZAS TRWANIA: niedziela 9.00 – 16.30

MIEJSCE: Warszawa

CENA: 350 zł

DLA KOGO: pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów SI, fizjoterapeutów, pracujących z dziećmi w placówkach medycznych, oświatowo-wychowawczych, terapeutycznych i integracyjnych.

Prowadzenie: 

mgr Izabela Gelleta – specjalistka rehabilitacji ruchowej I stopnia, terapeutka, NDT-Bobath, PNF, SI, INPP, pedagog, wykładowca akademicki z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem w pracy terapeutycznej z dziećmi i młodzieżą, szczególnie z małymi dziećmi.

Program:

1. Systematyka neurologiczna odruchów w powiązaniu z procesami dojrzewania ośrodkowego układu nerwowego (o.u.n.):
– automatyzmy ruchowe
– odruchy postawy
– reakcje prostowania
– reakcje równowagi
– percepcja czucia, odruchy głębokie, brzuszne, piramidowe, oponowe.

2. Procesy integracji odruchów w o.u.n.

3. Charakterystyka odruchów:
– objawy kliniczne w przypadku uszkodzenia o.u.n. oraz niepełnej integracji odruchów
– wpływ odruchów na funkcjonowanie ruchowe i zmysłowe dziecka
– związek odruchów z napięciem mięśniowym i funkcjonowaniem proprioceptywno-przedsionkowym – pojęcie „triady neurorozwojowej”
– pojęcie opóźnienia neurorozwojowego.

4. Badanie w zakresie funkcjonowania odruchów dzieci w wieku 0-7 roku życia. Interpretacja zachowania się odruchowego. Wnioski z badania.

5. Ćwiczenia integrujące odruchy w praktyce – zasady, sposoby i metodyka oddziaływań terapeutycznych.

Zapisy:

www.gelmareh.pl

Zapisz się na szkolenie

Zostawione dane kontaktowe wykorzystam tylko do celu kontaktu z Tobą na potrzeby potwierdzenia wzięcia udziału w szkoleniu.Stymulacja niemowlęcia w zakresie funkcji ruchowo-zmysłowych – program wspomagania psychoruchowego w oparciu o neurofizjologię rozwoju.

TERMIN: 15-16.06.2019

CZAS TRWANIA: (sob. 10.00-18.00, ndz. 9.00-16.00)

MIEJSCE: Poznań

CENA: 600zł

ILOŚĆ OSOB: 8-14

DLA KOGO: fizjoterapeutów pracujących z niemowlęciem i małym dzieckiem

Prowadzenie: 

mgr Izabela Gelleta – – specjalista rehabilitacji ruchowej I stopnia, terapeuta NDT-Bobath, PNF, SI, INPP, pedagog, wykładowca akademicki z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem w pracy terapeutycznej z niemowlętami, dziećmi i młodzieżą.

Program:

 1. Charakterystyka rozwoju psychoruchowego dziecka w pierwszym roku życia:
  a. wskaźniki prawidłowego rozwoju odruchowego oraz psychoruchowego noworodka i niemowlęcia
  b. nieprawidłowości rozwojowe – przewidywany wpływ zaburzeń na dalszy rozwój dziecka.
 2.  Elementy oceny diagnostycznej niemowlęcia w metodzie: Prechtle’a, Vojty, NDT-Bobath, SI, teście TIMP.
 3. Składowe procesu pielęgnacji noworodka i niemowlęcia:
  a. wpływ prawidłowej i nieprawidłowej pielęgnacji na kształtowanie się napięcia mięśniowego, wzorców ruchowych, kontroli postawy i procesy integracji sensorycznej
  b. zasady oraz sposoby pielęgnacji noworodka i niemowlęcia, jako formy wspomagania prawidłowego rozwoju psychoruchowego małego dziecka /ćwiczenia na lalkach terapeutycznych/.
 4. Zasady wczesnej stymulacji rozwoju oraz postępowania terapeutycznego – wybrane sposoby wspomagania niemowlęcia oraz małego dziecka – metody, formy i techniki oddziaływań w praktyce /ćwiczenia na lalkach terapeutycznych/.

Zapisy:

Zapisz się na szkolenie

Zostawione dane kontaktowe wykorzystam tylko do celu kontaktu z Tobą na potrzeby potwierdzenia wzięcia udziału w szkoleniu.