Oferta zajęć dla placówek oświatowych

oraz terapeutycznych, integracyjnych, żłobków, przedszkoli, szkół podstawowych, a także ośrodków wczesnego wspomagania rozwoju oraz „klubów małego dziecka”.


Szkolenia Rad Pedagogicznych z zakresu neurorozwoju i terapii psychomotorycznej dzieci.

Oferujemy prowadzenie zajęć dla dzieci w zakresie:

  • Gimnastyki korekcyjnej i korekcyjno-kompensacyjnej – gimnastyka ogólnorozwojowa, ćwiczenia ruchowe z elementami korekcji wad postawy ciała, kończyn dolnych i stóp oraz ćwiczenia rehabilitacyjne wyrównujące zaburzenia rozwojowe
  • Psychomotoryki – ćwiczenia psychomotoryczne z elementami kształtowania schematu ciała, orientacji przestrzennej, koordynacji, naprzemienności ruchowej, skoczności, zwinności i równowagi, ćwiczenia rozwijające cechy motoryczne i ogólną sprawność dziecka, ćwiczenia o charakterze wyrównawczym z wykorzystaniem elementów metod C. Orffa, R. Labana, P. Dennisona, integracji zmysłów
  • Terapii Metodą Integracji Sensorycznej (SI) oraz innymi metodami neurorozwojowymi
  • Metody Ruchu Rozwijającego W. Sherborne prowadzonej dla dzieci oraz dla dzieci i rodziców
  • Stymulacji psychoruchowej oraz terapii dla niemowląt i małych dzieci (do 2,5 roku życia) oraz ich rodziców – „MAMA, TATA I JA” – zajęcia prowadzące do normalizacji napięcia mięśniowego, rozwoju funkcji równoważnych w różnych pozycjach, fizjologicznego rozwoju psychomotorycznego dziecka, budowania więzi z rodzicami, wczesnej stymulacji zmysłowo-ruchowej, wdrażające rodziców do wspólnej zabawy, uczestnictwa w usprawnianiu i stosowania odpowiednich stymulacji sprzyjających prawidłowemu rozwojowi dziecka we wszystkich sferach.

Wszystkie szczegóły dotyczące oferty ustalane są osobiście i indywidualnie w kontakcie mailowym lub telefonicznym.

e-mail: igm@poczta.onet.pl

tel.: 601-092-282