Program szkoleń

Szkolenia i warsztaty terapeutyczne prowadzone są wg. programu autorskiego przez Izabelę Gelleta


Szkolenia mają charakter doskonalący, podnoszący kwalifikacje zawodowe oraz umiejętności praktyczne.

Istnieje możliwość zamówienia określonego szkolenia i warsztatu terapeutycznego oraz zmodyfikowanie go dla indywidualnych potrzeb placówki lub uczestników.

Szkolenie/warsztat terapeutyczny:

  • 2-dniowy obejmuje 15-20 godzin dydaktycznych
  • 1-dniowy obejmuje 8-12 godzin dydaktycznych

Szczegółowy program szkoleń można zobaczyć tutaj…