Kwalifikacje zawodowe


mgr rehabilitacji ruchowej – Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w
Warszawie, Wydział Rehabilitacji Ruchowej 1995 r.

 • pierwszy stopień specjalizacji w zakresie rehabilitacji ruchowej (1999 r.)
 • kurs podstawowy metody NDT-Bobath (1999 r.)
 • kurs podstawowy metody PNF (2001 r.)
 • kurs doskonalący metody PNF (w skoliozach 2005 r., neuromobilizacje 2006 r.)
 • kurs podstawowy i rozwijający metody Integracji Sensorycznej SI (1999, 2000 r.)
 • uprawnienia do wykonywania zabiegów z zakresu fizykoterapii i masażu (1995 r.)
 • studium przygotowania pedagogicznego (1995 r.)
 • stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego (2008 r.)
 • Studia Podyplomowe: Organizacja i Zarządzanie Placówkami Oświatowymi (2006 r.)
 • diagnostyka niemowlęcia i małego dziecka testem TIMP (2007 r.)
 • taping (2007 r.)
 • INPP (2010 r.)
 • kursy, szkolenia, konferencje odbywane w ramach doskonalenia zawodowego w
 • zakresie patomechaniki narządu ruchu, usprawniania skolioz, neurologii dziecięcej,
 • terapii integracji sensorycznej, zaburzeń rozwojowych u dzieci, autyzmu,
 • chorób układu krążenia i inne (1996-2018 r.)

PRZEBIEG PRACY ZAWODOWEJ:

 • Przedszkole Integracyjne nr 38 w Warszawie, Plac Bankowy 3/5, dyplomowany
  nauczyciel – rehabilitant; 09.2003 r. – 08.2013 r.
 • Poradnia Rehabilitacji i Fizjoterapii dla Dzieci i Młodzieży, SPZZLO Warszawa-
  Żoliborz ul. Szajnochy 8, asystent-fizjoterapeuta; 09.1995 r. – 05.2005 r. oraz
  08.2008 r. – 04.2016 r.
 • Warszawski Szpital dla Dzieci, Poradnia Rehabilitacji Neurologicznej, ul. Kopernika
  43, asystent-mgr rehabilitacji ruchowej; 01.2007 r. – 06.2008 r.
 • Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, ul.
  Marymoncka 34, Wydział Rehabilitacji, Katedra Rehabilitacji, Zakład Rehabilitacji w
  Schorzeniach Wewnętrznych, asystent mianowany; 09.1995 r. – 09.2004 r.
 • Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, Wydział
  Rehabilitacji, wykładowca na: Podyplomowym Studium Fizjoprofilaktyki i Korektywy,
  Podyplomowym Studium Nowoczesnych Metod Fizjoterapii, Podyplomowym Studium
  Kształcenia Zintegrowanego z Elementami Organizacji i Zarządzania Placówkami
  Oświatowymi, Podyplomowym Studium Wczesnej Interwencji; 2001 r. – 2008 r.
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie,
  wykładowca na: studiach dziennych i zaocznych oraz Podyplomowym Studium
  Wczesnej Interwencji WWR; od 2007 r. i nadal
 • Niepubliczne przedszkola w Warszawie („Mruczankowe Przedszkole”, „Baby Room
  Preschool”) – prowadzenie zajęć psychomotorycznych i terapeutycznych dla dzieci;
  09.2012 r. – 06.2016 r.
 • Poradnia Orticus w Warszawie, ul. Spisaka 52 – konsultacje i terapia; od 01.2017 r.
  do 01.2018 r.
 • NPPP Świdnica, ul. Pułaskiego19 – konsultacje i terapia; od 05.2017 r. i nadal
 • LOGO-SI Wrocław, ul. Cedrowa 4 – konsultacje i terapia; od 01.2017r. i nadal
 •  

  Wykładowca na studiach Podyplomowych SI, prowadzonych we współpracy z
  PSTIS; od 10.2018 r. i nadal

PUBLIKACJE:

 • Gelleta-Mac I. „Zestaw ćwiczeń korekcyjnych w parach” w „Wychowanie Fizyczne i
  Zdrowotne” 1995r, nr 4, Biblioteczka Monograficzna „Zdrowe plecy – lepsze życie”.
 • Gelleta-Mac I. „Konspekt ćwiczeń korekcyjnych oparty na zabawach i grach
  ruchowych” w „Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne” 1995r, nr 4, Biblioteczka
  Monograficzna „Zdrowe plecy – lepsze życie”
 • Gelleta-Mac I., Cytowicz-Karpiłowska W. „Trening obwodowy na zajęciach
  korekcyjnych” w „Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne” 1995r, nr 4, Biblioteczka
  Monograficzna „Zdrowe plecy – lepsze życie”
 • Gelleta-Mac I. „Diagnostyka czynnościowa miednicy w korekcji wad postawy” w
  „Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne” 1998r, nr 4, Biblioteczka Monograficzna
  „Diagnostyka podstawą właściwego postępowania nie tylko korekcyjnego”
 • Gelleta-Mac I. „Wybrane zagadnienia z korekcji wad postawy” w „Wychowanie
  Fizyczne w Kształceniu Zintegrowanym” Sulisz S. (red.) Warszawa WSiP 2000r.
 • Gelleta-Mac I. „Korekcja wad postawy w warunkach szkolnych” w „Wychowanie
  Fizyczne i Zdrowotne” 2001r, nr 2.Borkowska M., Gelleta-Mac I. „Wady postawy i stóp u dzieci”, PZWL Warszawa
  2004r.
 • Gelleta-Mac I. „Wspomaganie rozwoju dziecka”, cykl artykułów w „Wychowanie w
  Przedszkolu” 2007-2009r.
 • Gelleta I. – artykuły o rozwoju psychoruchowym, pielęgnacji i stymulacji małego
  dziecka oraz profilaktyce wad postawy i stóp u dzieci wraz z materiałami
  instruktażowymi dla rodziców – Poradnia Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży SPZZLO
  Warszawa-Żobliborz oraz Poradnia Medycyny Rodzinnej przy ul. Wrocławskiej w
  Warszawie – Warszawa 2014/15 r.
 • Gelleta I. w „Interdyscyplinarne uwarunkowania rozwoju małego dziecka” (red.
  Piotrowicz R.) – „O rozwoju psychoruchowym małego dziecka” Warszawa 2015 r.
 • Gelleta I. w „Małe dziecko – dużo pomysłów” (red. Piotrowicz R.) – „O rozwoju
  psychoruchowym małego dziecka” Warszawa 2016 r.
 • Gelleta I. – artykuły o rozwoju psychoruchowym dziecka – Fundacja „Wsparcie na
  starcie” – Warszawa 2015/16 r.