Zapisy


Wypełnienie i przesłanie drogą mailową formularza zgłoszeniowego na dane szkolenie nie jest równoznaczne z zapisaniem na listę uczestników szkolenia/warsztatu terapeutycznego osoby zgłaszającej się.

Warunkiem zapisania na listę uczestników szkolenia/warsztatu terapeutycznego osoby zgłaszającej się jest wpłata zaliczki – szczegółowe informacje zawarte są w Regulaminie szkoleń.


Przekazywanie danych osobowych jest dobrowolne i podlega ochronie zgodnie z unijnym rozporządzeniem dotyczącym ochrony danych osobowych – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”).