Styczeń
• DZIECKO Z AUTYZMEM  MODUŁ I – Diagnoza procesów sensoryczno – motorycznych u dziecka ze spektrum autyzmu
Warszawa 23.01.
Zapisy oraz szczegółowe informacje: CENTRUM DIAGNOZY I TERAPII Irena Sosin s.c. Instytut Kształcenia Podyplomowego, e-mail: szkolenia@irenasosin.pl


• DZIECKO Z AUTYZMEM  MODUŁ II – Stymulacja motoryczno – sensorycznych systemów bazowych w praktyce terapeutycznej
Warszawa 24.01.
Zapisy oraz szczegółowe informacje: CENTRUM DIAGNOZY I TERAPII Irena Sosin s.c. Instytut Kształcenia Podyplomowego, e-mail: szkolenia@irenasosin.pl


• DZIECKO Z “WIOTKOŚCIĄ” POSTURALNĄ – wspomaganie motoryczno – sensoryczne w aspekcie rozwoju funkcji szkolnych
Warszawa 30.01.
Zapisy oraz szczegółowe informacje: CENTRUM DIAGNOZY I TERAPII Irena Sosin s.c. Instytut Kształcenia Podyplomowego, e-mail: szkolenia@irenasosin.pl


• DIAGNOSTYKA RÓŻNICOWA w zakresie zaburzeń integracji sensoryczno – motorycznej w zespole ADHD, zespole Aspergera oraz w zaburzeniach zachowania
Warszawa 31.01.
Zapisy oraz szczegółowe informacje: CENTRUM DIAGNOZY I TERAPII Irena Sosin s.c. Instytut Kształcenia Podyplomowego, e-mail: szkolenia@irenasosin.pl


Luty

• ZABURZENIA FUNKCJI WZROKOWYCH w aspekcie terapii motoryczno – sensorycznych
Warszawa 20.02.
Zapisy oraz szczegółowe informacje: CENTRUM DIAGNOZY I TERAPII Irena Sosin s.c. Instytut Kształcenia Podyplomowego, e-mail: szkolenia@irenasosin.pl


• NEUROROZWOJOWA OCENA ORAZ TERAPIA DZIECKA w zakresie odruchów pierwotnych – mity i fakty!
Warszawa 21.02.
Zapisy oraz szczegółowe informacje: CENTRUM DIAGNOZY I TERAPII Irena Sosin s.c. Instytut Kształcenia Podyplomowego, e-mail: szkolenia@irenasosin.pl


Marzec

• TR – Warsztat z “terapii ręki” – funkcjonalne ćwiczenia ruchów globalnych oraz precyzyjnych kończyny górnej i ręki dla funkcji dnia codziennego oraz grafomotorycznych”
Łódź – 06-07.03.
Zapisy oraz szczegółowe informacje, e-mail: szkolenia@proprio.pl


• DGN-SI – Ocena diagnostyczna dziecka w zakresie rozwoju procesów sensoryczno-motorycznych w ujęciu neurorozwojowym
Poznań 13.03.
Zapisy oraz szczegółowe informacje: CENTRUM TERAPII MAŁEGO DZIECKA, e-mail: kaskadowdo@vp.pl


• Zaburzenia funkcji wzrokowych w aspekcie terapii motoryczno-sensorycznych
Poznań 14.03.
Zapisy oraz szczegółowe informacje: CENTRUM TERAPII MAŁEGO DZIECKA, e-mail: kaskadowdo@vp.pl


• SN – Ocena oraz stymulacja psychoruchowa niemowlęcia i małego dziecka w oparciu o neurofizjologię rozwoju
Warszawa 19-21.03.
Zapisy oraz szczegółowe informacje: GELMA-REH IZABELA GELLETA, e-mail: igm@poczta.onet.pl


• TERAPIA RĘKI – DIAGNOZA I TERAPIA DYSGRAFII
Warszawa 27.03.
Zapisy oraz szczegółowe informacje: CENTRUM DIAGNOZY I TERAPII Irena Sosin s.c. Instytut Kształcenia Podyplomowego, e-mail: szkolenia@irenasosin.pl


• DZIECKO Z AUTYZMEM  MODUŁ III – Stymulacja funkcji wzrokowych oraz słuchowych w praktyce terapeutycznej
Warszawa 28.03.
Zapisy oraz szczegółowe informacje: CENTRUM DIAGNOZY I TERAPII Irena Sosin s.c. Instytut Kształcenia Podyplomowego, e-mail: szkolenia@irenasosin.pl


Kwiecień

• DZIECKO Z AUTYZMEM  MODUŁ IV – Dieta pokarmowa a stymulacja sensoryczna w praktyce terapeutycznej
Warszawa 17.04.
Zapisy oraz szczegółowe informacje: CENTRUM DIAGNOZY I TERAPII Irena Sosin s.c. Instytut Kształcenia Podyplomowego, e-mail: szkolenia@irenasosin.pl


• DZIECKO Z AUTYZMEM  MODUŁ V – Dziecko z autyzmem w grupie rówieśniczej, zasady i formy pracy terapeutycznej
Warszawa 18.04.
Zapisy oraz szczegółowe informacje: CENTRUM DIAGNOZY I TERAPII Irena Sosin s.c. Instytut Kształcenia Podyplomowego, e-mail: szkolenia@irenasosin.pl


• Dziecko „wiotkie” – z obniżonym posturalnym napięciem mięśniowym – program i sposoby oddziaływań terapeutycznych
Łódź 24-25.04.
Zapisy oraz szczegółowe informacje, e-mail: szkolenia@proprio.pl


Maj

• TERAPIA RĘKI – DIAGNOZA I TERAPIA DYSGRAFII
Warszawa 15.05.
Zapisy oraz szczegółowe informacje: CENTRUM DIAGNOZY I TERAPII Irena Sosin s.c. Instytut Kształcenia Podyplomowego, e-mail: szkolenia@irenasosin.pl


Czerwiec

• DW – Dziecko „wiotkie” – z obniżonym posturalnym napięciem mięśniowym – program i sposoby oddziaływań terapeutycznych.
Kraków – 12-13.06.
Zapisy oraz szczegółowe informacje, e-mail: gabinet@si-nowahuta.pl


Wrzesień

• Dziecko „wiotkie” – z obniżonym posturalnym napięciem mięśniowym – program i sposoby oddziaływań terapeutycznych
Poznań 10-11.09.
Zapisy oraz szczegółowe informacje: CENTRUM TERAPII MAŁEGO DZIECKA, e-mail: kaskadowdo@vp.pl


• Chód na palcach u dzieci w wieku rozwojowym – analiza problemu oraz sposoby korekcji
Poznań 12.09.
Zapisy oraz szczegółowe informacje: CENTRUM TERAPII MAŁEGO DZIECKA, e-mail: kaskadowdo@vp.pl


• Fizjoterapia w bocznych skrzywieniach kręgosłupa – metody i techniki pracy z pacjentem
Warszawa 25-26.09.
Zapisy oraz szczegółowe informacje: GELMA-REH IZABELA GELLETA, e-mail: igm@poczta.onet.pl


Październik

• KOR-SI – Dziecko z wadami postawy w terapiach sensomotorycznych
Olsztyn – 08-09.10.
Zapisy oraz szczegółowe informacje, e-mail: kamilcia10@wp.pl

• ONR – Neurorozwojowa ocena oraz terapia dziecka w zakresie odruchów – mity i fakty!
Olsztyn – 10.10.
Zapisy oraz szczegółowe informacje, e-mail: kamilcia10@wp.pl