• Dziecko z autyzmem – formy i sposoby stymulacji psychoruchowej dziecka z autyzmem w praktyce terapeutycznej (szkolenie 1-dniowe – 8/10 godzin dydaktycznych).

SYMBOLAUT (moduł I, II, III, IV, V)

PROGRAM:

Moduły tematyczne:

Moduł I – Diagnoza procesów sensoryczno-motorycznych u dziecka ze spektrum autyzmu.

1. Charakterystyka spektrum autystycznego w zakresie rozwoju procesów oraz wczesnych objawów zaburzeń sensoryczno-motorycznych.

2. Elementy składowe oraz sposoby oceny diagnostycznej dziecka.

3. Zasady i formy opracowywania wyników w opiniach diagnostycznych.

Moduł II – Stymulacja sensoryczno-motorycznych systemów bazowych w praktyce terapeutycznej.

1. Charakterystyka spektrum autyzmu w aspekcie rozwoju psychoruchowego oraz zmysłowego dziecka.

2. Zaburzenia sensomotoryczne u dzieci z autyzmem:

– odbieranie i modulacja bodźców

– konsekwencje przeciążenia bodźcami oraz formy autostymulacji

– rola systemu dotykowego, przedsionkowego oraz proprioceptywnego w procesach hamowania i pobudzania w ośrodkowym układzie nerwowym.

3. Zasady i sposoby oddziaływań terapeutycznych w różnych zaburzeniach spektrum autystycznego – podstawy wybranych metod terapeutycznych w pracy indywidualnej z dzieckiem w zakresie metody:

– Integracji Sensorycznej

– Ruchu Rozwijającego W. Sherborne

– PNF.

4. Ćwiczenia terapeutyczne prowadzące do normalizacji:

– posturalnego napięcia mięśniowego oraz funkcji ręki

– odbioru bodźców sensorycznych z systemów bazowych

– funkcji koordynacyjnych i równoważnych.

Moduł III – Stymulacja funkcji wzrokowych oraz słuchowych w praktyce terapeutycznej.

1. Charakterystyka spektrum autystycznego w aspekcie sensorycznych zaburzeń percepcji wzrokowej oraz słuchowej:

– odbieranie bodźców wzrokowych i słuchowych przez dziecko z autyzmem

– przyczyny sensorycznych zaburzeń percepcji

– konsekwencje przeciążenia bodźcami oraz formy autostymulacji i ich wpływ na funkcjonowanie codzienne dziecka.

2. Podstawowe funkcje wzrokowe oraz wady wzroku u dziecka z autyzmem – objawy zaburzeń, trudności i problemy funkcjonalne.

3. Zaburzenia percepcji wzrokowej, modulacji i dyskryminacji – elementy diagnozy funkcjonalnej.

4. Percepcja słuchowa u dziecka ze spektrum autyzmu – charakterystyka zaburzeń w zakresie przetwarzania słuchowego.

5. Zasady i sposoby sensomotorycznych oddziaływań terapeutycznych w różnych zaburzeniach spektrum autystycznego – przykładowe ćwiczenia terapeutyczne prowadzące do normalizacji odbioru bodźców wzrokowych i słuchowych oraz poprawy funkcjonowania dziecka w zakresie tych systemów zmysłowych.

Moduł IV – Dieta pokarmowa a stymulacja sensoryczna w praktyce terapeutycznej.

1. Autyzm a zaburzenia pokarmowe.

2. Dieta u dzieci z autyzmem.

3. Stymulacja prowadząca do:

– normalizacji odbioru bodźców sensorycznych, związanych z przyjmowaniem pokarmów

– rozszerzaniem diety pokarmowej

– aktywizacją dziecka do samodzielnego spożywania posiłków.

Moduł V – Dziecko z autyzmem w grupie rówieśniczej, zasady i formy pracy terapeutycznej.

1. Charakterystyka funkcjonowania dziecka ze spektrum autystycznym w grupie rówieśniczej.

2. Problemy dotyczące funkcjonowania grupy.

3. Zaburzenia norm i kontaktów społecznych we wzajemnych relacjach rówieśniczych.

4. Zasady oraz sposoby oddziaływań terapeutycznych w ramach grupy, aktywności włączające i socjalizujące.