PROGRAM:

  1. Biomechaniczna analiza chodu – kinezjologia ruchu oraz wyznaczniki chodu prawidłowego.
  2. Charakterystyka zaburzeń chodu, ze szczególnym uwzględnieniem biomechanicznej specyfiki chodu w mózgowym porażeniu dziecięcym. Skale ocen w analizie chodu.
  3. Ortezowanie – rodzaje ortez, wskazania i zasady ich doboru.