• Chód na palcach u dzieci w wieku rozwojowym – analiza problemu oraz sposoby korekcji (szkolenie 1-dniowe – 10 godzin dydaktycznych).

SYMBOLCHÓD

PROGRAM:

1. Biomechaniczna analiza chodu – kinezjologia ruchu oraz wyznaczniki chodu prawidłowego.

2. Kształtowanie się kończyn dolnych i stóp oraz wzorca chodu u dziecka:

– w rozwoju prawidłowym

– w przypadku posturalnie obniżonego napięcia mięśniowego

– w przypadku posturalnie podwyższonego napięcia mięśniowego.

3. Badanie i diagnostyka różnicowa w zakresie:

– kończyn dolnych i stóp – ocena przebiegu osi nośnej kończyny dolnej z przodu i z boku, ocena stóp w statyce i dynamice

– oceny chodu, ze szczególnym uwzględnieniem chodu na palcach

– ruchomości stawów oraz przykurczów kończyn dolnych i stóp charakterystycznych dla chodu na palcach, z uwzględnieniem testów czynnościowych

– oceny siły mięśni kończyn dolnych i stóp, czynnościowej pracy miednicy w aspekcie posturalnym.

4. Wady ustawienia kończyn dolnych i stóp oraz ich wpływ na mechanikę chodu – analiza wzorców ruchowych i posturalnych w przypadku chodu na palcach.

5. Ćwiczenia prowadzące do prawidłowego obciążania stóp oraz korygowania wzorca chodu – demonstracja oraz analiza przypadków, propozycje różnych form i sposobów oddziaływań korekcyjnych.