• Dziecko „spastyczne” – praca z dzieckiem ze spastycznością – wspomaganie funkcji ruchowych (szkolenie 2-dniowe – 16 godzin dydaktycznych).

SYMBOLDS

PROGRAM:

  1. Pojęcie spastyczności z punktu widzenia zaburzeń funkcji neurofizjologicznych w ośrodkowym układzie nerwowym.

  1. Spastyczność centralna a obwodowa – charakterystyka różnicowa.

  1. Zaburzenia napięcia mięśniowego, wzorców ruchowych oraz postawy w spastyczności – możliwości i ograniczenia motoryczne.

  1. Dziecko ze spastycznością – funkcjonowanie motoryczne w zależności od postaci i typu zaburzeń spastycznych.

  1. Sposoby oddziaływań terapeutycznych w spastyczności:

– odpowiednie pozycjonowanie

– techniki i wspomagania ruchowe

– hamujące wzorce ruchu w poszczególnych przypadkach zaburzeń spastycznych.

  1. „Ręka spastyczna” – techniki i formy stymulacji poprawiające funkcje sensomotoryczne.

  1. Zaopatrzenie ortopedyczne u dziecka ze spastycznością.

8. Inne medyczne oddziaływania normalizujące spastyczność (farmakologia, botulina, taping itp.) – zalety i wady.