• Dziecko „wiotkie” – z obniżonym posturalnym napięciem mięśniowym – program i sposoby oddziaływań terapeutycznych (szkolenie 2-dniowe – 16 godzin dydaktycznych).

SYMBOLDW

PROGRAM:

  1. Rozwój posturalnego napięcia mięśniowego w ontogenezie.

  1. Kontrola i regulacja posturalnego napięcia mięśniowego.

  1. Rodzaje zaburzeń napięcia mięśniowego – skutki obniżonego posturalnego napięcia mięśniowego dla kontroli i kształtowania się postawy ciała oraz rozwoju sprawności ogólnej w zakresie cech motorycznych u dziecka – mechanizmy kompensacyjne.

  1. Kształtowanie się kończyn dolnych i stóp u dziecka z obniżonym posturalnym napięciem mięśniowym.

  1. Kontrola wzrokowa i oralna, aktywność ręki u dziecka z obniżonym posturalnym napięciem mięśni.

  1. Testy czynnościowe wykorzystywane w ocenie posturalnego napięcia mięśniowego.

  1. Zasady, metody i sposoby oddziaływań terapeutycznych normalizujących posturalne napięcie mięśni, ze szczególnym uwzględnieniem terapii metodą Integracji Sensorycznej (SI) – ćwiczenia praktyczne.