• Dziecko z posturalnie obniżonym napięciem mięśniowym – formy pracy terapeutycznej, ze szczególnym uwzględnieniem funkcji kończyny górnej oraz ręki (szkolenie 2-dniowe – 16 godzin dydaktycznych).

SYMBOLDW/TR

PROGRAM:

  1. Rozwój, kontrola i regulacja posturalnego napięcia mięśniowego w ontogenezie.

  1. Rodzaje zaburzeń napięcia mięśniowego – skutki obniżonego posturalnego napięcia mięśniowego dla kontroli i kształtowania się postawy ciała, rozwoju sprawności ogólnej oraz cech motorycznych – mechanizmy kompensacyjne.

  1. Neurofizjologiczne wzorce ruchowe dla łopatki, kończyny górnej, miednicy, głowy i tułowia.

  1. Aktywność ręki u dziecka z posturalnie obniżonym napięciem mięśni.

  1. Funkcje kończyny górnej i ręki w aktywnościach motorycznych, połączenie ww. funkcji ze stabilizacją oraz przystosowaniem posturalnym, równowagą, koordynacją wzrokowo-ruchową.

  1. Ćwiczenia prowadzące do normalizacji posturalnego napięcia mięśniowego oraz korygowania wzorców ruchowych w aspekcie funkcji kończyny górnej

    i ręki – ćwiczenia ruchów globalnych, precyzyjnych, funkcji dnia codziennego.