• Znaczenie naturalnych form stymulacji psychoruchowej dla prawidłowego rozwoju niemowlęcia i małego dziecka (szkolenie 1-dniowe 8/10 godzin dydaktycznych / warsztat dla rodziców – 4/6 godzin dydaktycznych ).

SYMBOLFSPR

PROGRAM:

1. Podstawowe uwarunkowania oraz czynniki wpływające na rozwój psychoruchowy niemowlęcia i małego dziecka.

2. Podstawowe systemy sensoryczne i ich znaczenie dla rozwoju napięcia mięśniowego, kontroli postawy ciała, poziomu rozwoju cech motorycznych.

3. Podstawowe zasady stymulacji psychoruchowej i wielozmysłowej małego dziecka.

4. Zabawy psychoruchowe dla niemowląt i małych dzieci – przykładowe formy stymulacji.