• Zaburzenia funkcji wzrokowych w aspekcie terapii motoryczno-sensorycznych (szkolenie 2-dniowe – 16 godzin dydaktycznych).

SYMBOLFW

PROGRAM:

1. Podstawowe funkcje wzrokowe oraz wady wzroku u dziecka.

2. Objawy zaburzeń, trudności oraz problemy funkcjonalne – charakterystyka w aspekcie rozwoju mechanizmów posturalnych i funkcji szkolnych.

3. Sensomotoryczne zaburzenia percepcji wzrokowej:

– zaburzenia w odbieraniu oraz przetwarzaniu bodźców wzrokowych

– przyczyny sensorycznych zaburzeń percepcji

– konsekwencje przeciążenia bodźcami oraz formy autostymulacji i ich wpływ na funkcjonowanie codzienne dziecka.

4. Zaburzenia percepcji wzrokowej, modulacji i dyskryminacji – elementy diagnozy funkcjonalnej.

5. Ćwiczenia terapeutyczne prowadzące do normalizacji funkcji wzrokowych oraz poprawy funkcjonowania dziecka w zakresie tego systemu zmysłowego w aspekcie terapii motoryczno-sensorycznych.