• Stymulacja układu przedsionkowego, równowaga i koordynacja w procesie integracji motoryczno-sensorycznej (szkolenie 1-dniowe – 8/10 godzin dydaktycznych).

SYMBOLKiR

PROGRAM:

1. Neurofizjologiczne procesy integracji ruchowo-zmysłowej w aspekcie rozwoju układu przedsionkowego, równowagi i koordynacji.

2. Charakterystyka najczęstszych zaburzeń rozwoju psychoruchowego w zakresie cech motorycznych, ze szczególnym uwzględnieniem koordynacji i równowagi.

3. Koordynacja i równowaga w praktyce:

– testy funkcjonalne w ocenie diagnostycznej

– ćwiczenia terapeutyczne – podstawowe zasady stymulacji oraz czynniki wpływające na skuteczność terapii.