• Neurofizjologiczne aspekty diagnostyki oraz oddziaływań korekcyjnych w wadach postawy ciała i bocznych skrzywieniach kręgosłupa (szkolenie 2-dniowe – 16 godzin dydaktycznych).

SYMBOLKOR

PROGRAM:

1. Biomechanika i fizjologia postawy ciała:

  1. rozwój i zmienność postawy w ontogenezie – postawa a budowa ciała

  2. cechy charakteryzujące postawę prawidłową

  3. fizjologiczne mechanizmy warunkujące postawę i równowagę ciała

  4. czynniki wpływające na postawę ciała.

2. Charakterystyka wad postawy ciała:

 1. przyczyny powstawania wad postawy oraz okresy rozwoju wady

 2. wady postawy w płaszczyźnie strzałkowej (plecy płaskie, plecy wklęsłe, plecy wklęsło-okrągłe, plecy okrągłe, choroba Scheuermanna, inwersja krzywizn)

 3. wady postawy w płaszczyźnie czołowej (boczne skrzywienia kręgosłupa, odchylenia w ustawieniu głowy i szyi – kręcz szyi)

 4. wady kończyn dolnych i stóp (kolana koślawe, kolana szpotawe, płaskostopie, stopa płasko-koślawa, stopa końsko-szpotawa, stopa wydrążona, zniekształcenia palców stóp).

3. Badanie i diagnostyka różnicowa wad postawy ciała – biomechaniczna analiza postawy ciała:

 1. badanie postawy w płaszczyźnie czołowej i strzałkowej w statyce (ocena postawy z przodu, z tyłu, z boku, ocena przebiegu pionu)

 2. badanie postawy w płaszczyźnie czołowej i strzałkowej w dynamice (elementy diagnostyki w skłonach tułowia w przód, w tył, w skłonach bocznych i rotacjach, testy czynnościowe)

 3. diagnostyka czynnościowa miednicy dla potrzeb korektywy

 4. badanie ruchomości stawów i diagnostyka różnicowa przykurczów charakterystycznych dla wad postawy (z uwzględnieniem testów czynnościowych)

 5. ocena siły mięśni posturalnych

 6. badanie kończyn dolnych i stóp (ocena przebiegu osi nośnej kończyny dolnej z przodu i z boku, ocena stóp w statyce i dynamice), ocena chodu.

4. Program i zasady postępowania korekcyjnego:

 1. teoretyczne podstawy postępowania korekcyjnego z uwzględnieniem trójtorowości oddziaływań na wady postawy, składowe programu postępowania korekcyjnego

 2. ogólne zasady usprawniania w wadach postawy i stóp (pozycje wyjściowe i ćwiczebne, ćwiczenia ogólnorozwojowe i specjalne, ćwiczenia odruchu prawidłowej postawy, metody prowadzenia zajęć), dobór ćwiczeń dla danych wad, wskazania i przeciwwskazania w doborze ćwiczeń w zależności od rodzaju wady z uwzględnieniem bio- i patomechaniki narządu ruchu.

5. Zasady oraz metody usprawniania w bocznych skrzywieniach kręgosłupa – demonstracja różnych form oddziaływań korekcyjnych i fizjoterapeutycznych.