• Dziecko z wadami postawy w terapiach sensomotorycznych (szkolenie 2-dniowe – 20 godzin dydaktycznych).

SYMBOLKOR/SI

PROGRAM:

1. Biomechanika i fizjologia postawy ciała:

– rozwój i zmienność postawy w ontogenezie

– cechy charakteryzujące postawę prawidłową

– fizjologiczne mechanizmy warunkujące postawę i równowagę ciała

– postawa a budowa ciała

– czynniki wpływające na postawę ciała.

2. Charakterystyka wad postawy ciała:

– przyczyny powstawania wad postawy

– okresy rozwoju wady

– wady postawy w płaszczyźnie strzałkowej (plecy płaskie, plecy wklęsłe, plecy wklęsło-okrągłe, plecy okrągłe, choroba Scheuermanna, inwersja krzywizn)

– wady postawy w płaszczyźnie czołowej (boczne skrzywienia kręgosłupa, odchylenia w ustawieniu głowy i szyi – kręcz szyi)

– wady kończyn dolnych i stóp (kolana koślawe, kolana szpotawe, płaskostopie, stopa płasko-koślawa, stopa końsko-szpotawa, stopa wydrążona, zniekształcenia palców stóp).

3. Badanie czynnościowe postawy ciała:

– badanie postawy w płaszczyźnie czołowej i strzałkowej w statyce (ocena postawy z przodu, z tyłu, z boku, ocena przebiegu pionu)

– badanie postawy w płaszczyźnie czołowej i strzałkowej w dynamice (elementy diagnostyki w skłonach tułowia w przód, w tył, w skłonach bocznych i rotacjach, testy czynnościowe)

– badanie kończyn dolnych i stóp (ocena przebiegu osi nośnej kończyny dolnej z przodu i z boku, ocena stóp w statyce i dynamice), ocena chodu

– badanie ruchomości stawów, diagnostyka różnicowa przykurczów charakterystycznych dla wad postawy (z uwzględnieniem testów czynnościowych)

– ocena siły mięśni posturalnych.

4. Oddziaływania korekcyjne w wadach postawy ciała w oparciu o terapie sensomotoryczne – program i zasady postępowania:

– teoretyczne podstawy postępowania korekcyjnego z uwzględnieniem trójtorowości oddziaływań na wady postawy, składowe programu postępowania korekcyjnego

– ogólne zasady usprawniania w wadach postawy i stóp (pozycje wyjściowe i ćwiczebne, ćwiczenia ogólnorozwojowe i specjalne, ćwiczenia odruchu prawidłowej postawy)

– dobór ćwiczeń sensomotorycznych dla danych wad, wskazania i przeciwwskazania w doborze ćwiczeń w zależności od rodzaju wady

– zasady konstruowania planu i programu terapii.

5. Diagnostyka różnicowa wad postawy ciała w aspekcie sensomotorycznym, interpretacja testów klinicznych, ocena kompensacji – wady postawy ciała a:

– niezintegrowane w pełni odruchy neurologiczne – TOB, ATOS, STOS – czy mają one znaczenie?

– zaburzenia integracji zmysłów – propriocepcja, układ przedsionkowy, sfera czuciowo-dotykowa, jakich ćwiczeń unikamy podczas terapii SI

– zaburzenia psychomotoryczne – ocena poziomu i jakości rozwoju cech motorycznych u dziecka

– zaburzenia posturalne – ocena siły i wytrzymałości posturalnej, jakości oraz dysocjacji posturalnego napięcia mięśniowego, techniki pracy na tkankach miękkich, pracy na mięśniach głębokich, rozciąganie, mobilizacja, taping – kiedy i w jakich sytuacjach dane oddziaływania fizjoterapeutyczne powinny pojawić się u dziecka?

– problemy w zakresie funkcji wzrokowych i ich wpływ na sensomotoryczne funkcjonowanie dziecka

– zaburzenia koordynacji obustronnej i równowagi.