• Terapia sensomotoryczna w aspekcie procesu lateralizacji (szkolenie 1-dniowe – 10 godzin dydaktycznych).

SYMBOLLAT

PROGRAM:

  1. Lateralizacja w ujęciu teoretycznym oraz rozwojowym:

– neuroanatomiczne podstawy lateralizacji

– modele lateralizacji

– sposoby badania w formie testowej i obserwacyjnej.

  1. Czynniki wpływające na proces lateralizacji.

  1. Problemy i zaburzenia w procesie lateralizacji oraz ich skutki rozwojowe, ze szczególnym uwzględnieniem procesów uczenia się.

  1. Praktyczne zastosowanie terapii sensomotorycznej w procesie rozwoju i kształtowania się lateralizacji.