PROGRAM:

  1. Zasady i formy opracowywania wyników w opinii diagnostycznej w zależności od problemu rozwojowego dziecka, celu i miejsca wydania opinii.
  2. Zakres oraz istotność informacji umieszczanych w opinii diagnostycznej.
  3. Ujednolicenie, usystematyzowanie terminologii dla jasności oraz spójności interpretacyjnej opinii.
  4. Omawianie opinii z rodzicami/opiekunami dziecka – wspieranie kompetencji rodziny w procesie terapeutycznym.
  5. Budowanie planu terapii w oparciu o opinię – cele bliższe i dalsze.