• Przestrzeń terapeutyczna w SI (szkolenie 1-dniowe – 8/10 godzin dydaktycznych lub szkolenie 2-dniowe – 16/20 godzin dydaktycznych).

SYMBOLPT-SI

PROGRAM:

  1. Klasyfikacja sprzętu do terapii systemów bazowych w SI (dotykowego, proprioceptywnego, przedsionkowego) – wyposażenie podstawowe i uzupełniające.

  1. Zasady oraz sposoby wykorzystania przestrzeni terapeutycznej w zależności od warunków lokalowych – zagospodarowanie przestrzeni w zakresie podwiesi, pracy na macie, pracy stolikowej.

  1. Wykorzystanie sprzętu oraz przestrzeni terapeutycznej w praktyce terapii SI:

– dobór oraz dostosowanie sprzętu do dziecka

– modyfikacja w zakresie zadań oraz wymagań terapeutycznych

– unikanie niepowodzeń w terapii oraz deprywacji sensorycznej.

  1. Zasady budowania planu terapii w oparciu o wykorzystanie przestrzeni terapeutycznej dla normalizacji funkcjonalnych potrzeb rozwojowych dziecka.