• Stymulacja niemowlęcia w zakresie funkcji ruchowo-zmysłowych w oparciu o neurofizjologię rozwoju (szkolenie 2-dniowe – 20 godzin dydaktycznych).

SYMBOLSN

PROGRAM:

1. Charakterystyka rozwoju psychoruchowego dziecka w pierwszym roku życia:

  1. wskaźniki prawidłowego rozwoju psychoruchowego noworodka i niemowlęcia

b. nieprawidłowości rozwojowe – przewidywany wpływ zaburzeń na dalszy rozwój dziecka.

2. Elementy oceny diagnostycznej noworodka i niemowlęcia w metodzie: Prechtle’a, Vojty, NDT-Bobath, SI, teście TIMP.

3. Składowe procesu pielęgnacji noworodka i niemowlęcia:

a. wpływ prawidłowej i nieprawidłowej pielęgnacji na kształtowanie się napięcia mięśniowego, wzorców ruchowych, kontroli postawy oraz procesy integracji sensorycznej

b. zasady oraz sposoby pielęgnacji noworodka i niemowlęcia, jako formy wspomagania prawidłowego rozwoju psychoruchowego małego dziecka.

4. Program wczesnej stymulacji rozwoju oraz zasady postępowania terapeutycznego – wybrane metody, formy i techniki oddziaływań w praktyce.