• Warsztat z „terapii ręki” – funkcjonalne ćwiczenia ruchów globalnych oraz precyzyjnych kończyny górnej i ręki dla funkcji dnia codziennego oraz grafomotorycznych (szkolenie 1-dniowe – 10 godzin dydaktycznych).

SYMBOLTR-W

PROGRAM:

1. Rozwój kontroli motorycznej oraz ruchomości kończyny górnej i ręki, rozwój chwytu globalnego i precyzyjnego.

2. Funkcje kończyny górnej i ręki, czynności funkcjonalne w życiu codziennym.

3. Funkcje kończyny górnej i ręki w aktywnościach motorycznych (ciągnięcie, pchanie, podpór, zwis, podnoszenie, noszenie, rzuty, chwyty, manipulacja) – połączenie ww. funkcji ze stabilizacją oraz przystosowaniem posturalnym, równowagą, koordynacją ruchową i wzrokowo-ruchową.

4. Propozycje ćwiczeń terapeutycznych w zakresie kończyny górnej i ręki:

– ćwiczenia obręczy barkowej, ramienia, stawu łokciowego, przedramienia, nadgarstka, dłoni i palców

– ćwiczenia ruchów globalnych i precyzyjnych, funkcji dnia codziennego oraz funkcji grafomotorycznych.