• Praktyczne wykorzystanie kinezjologii oraz fizjologicznych wzorców ruchowych w terapii SI (szkolenie 2-dniowe – 16/20 godzin dydaktycznych).

SYMBOLWR-SI

PROGRAM:

1. Kinezjologia ruchu globalnego oraz izolowanego w aspekcie pracy mięśniowej.

2. Fizjologiczne wzorce ruchowe oraz ich wykorzystanie w motoryce i aktywnościach życia codziennego:

– wzorce ruchowe łopatki

– wzorce ruchowe miednicy

– wzorce ruchowe kończyny górnej

– wzorce ruchowe kończyny dolnej

– wzorce ruchowe głowy i tułowia

– kombinacje wyżej wymienionych wzorców ruchowych.

3. Zmiany charakteru pracy mięśniowej w obrębie fizjologicznych wzorców ruchowych, w poszczególnych częściach ciała, w zależności od pozycji, ułożenia, oporu i warunków przestrzennych.

4. Wykorzystanie fizjologicznych wzorców ruchowych w praktyce terapii SI:

– odpowiedni dobór pozycji, oporu, płaszczyzny oraz kierunku ruchu

– dostosowanie wzorców a aspekcie posturalnym

– torowanie prawidłowych wzorców ruchowych w aspekcie integracji dotykowo-proprioceptywno-przedsionkowej.