Szkolenia onlinaSzkolenia dostępne w formie ON-LINE – zapisy oraz realizacja przez PROPRIO.PL Ewelina Rosłonek

szkolenia@proprio.pl

  • Ocena diagnostyczna procesów integracji sensoryczno-motorycznej w ujęciu neurorozwojowym
  • Wspomaganie sensoryczno-motoryczne dziecka z autyzmem oraz sprzężoną niepełnosprawnością
  • Chód na palcach u dzieci w wieku rozwojowym – analiza problemu oraz sposoby korekcji
  • Chód – analiza biomechaniczna, zaburzenia chodu i ortezowanie (szkolenie dla fizjoterapeutów)
  • Neurorozwojowa ocena oraz terapia dziecka w zakresie odruchów – mity i fakty!
  • Zaburzenia funkcji wzrokowych
  • „Terapia ręki” – kinezjologia i rozwój funkcji kończyny górnej i ręki
  • Terapia sensomotoryczna w aspekcie procesu lateralizacji
  • Dieta sensoryczna
  • Obronność dotykowa