Szkolenia onlina

Szkolenia dostępne w formie ON-LINE – zapisy oraz realizacja przez PROPRIO.PL Ewelina Rosłonek

szkolenia@proprio.pl

 • KOR-SI – Dziecko z wadami postawy w terapii sensomotorycznej – NOWOŚĆ w 2022 r.! (15 godzin dydaktycznych)
 • Regulacja sensoryczno-motoryczna niemowlęcia i małego dziecka – NOWOŚĆ w 2022 r.! (8 godzin dydaktycznych)
 • Neurofizjologiczne aspekty oraz diagnostyka rozwoju psychoruchowego niemowlęcia i małego dziecka – NOWOŚĆ w 2022 r.! (12 godzin dydaktycznych)
 • Pielęgnacja niemowlęcia – NOWOŚĆ w 2023 r.! (5 godzin dydaktycznych)
 • Stymulacja oraz wspomaganie terapeutyczne niemowlęcia i małego dziecka – NOWOŚĆ w 2023 r.! (8 godzin dydaktycznych)
 • DGN-SI – Ocena diagnostyczna procesów integracji sensoryczno-motorycznej w ujęciu neurorozwojowym (8 godzin dydaktycznych)
 • OPINIE SI – Opracowywanie opinii oraz budowanie planu terapeutycznego w oparciu o ocenę diagnostyczną procesów sensoryczno-motorycznych (6 godzin dydaktycznych)
 • AUT – Wspomaganie sensoryczno-motoryczne dziecka z autyzmem oraz sprzężoną niepełnosprawnością (8 godzin dydaktycznych)
 • Chód na palcach u dzieci w wieku rozwojowym – analiza problemu oraz sposoby korekcji (8 godzin dydaktycznych)
 • ONR – Neurorozwojowa ocena oraz terapia dziecka w zakresie odruchów – mity i fakty! (8 godzin dydaktycznych)
 • Zaburzenia funkcji wzrokowych (4 godziny dydaktyczne)
 • TR – „Terapia ręki” – kinezjologia rozwojowa/terapia ręki w aspekcie posturalnym/terapia ręki a lateralizacja/terapia ‘ręki neurologicznej’ (18 godzin dydaktycznych)
 • LAT – Terapia sensomotoryczna w aspekcie procesu lateralizacji (8 godzin dydaktycznych)
 • Dieta sensoryczna (5 godzin dydaktycznych)
 • Obronność dotykowa (5 godzin dydaktycznych)
 • DW – Praca z dzieckiem z ‘wiotkością’ posturalną (16 godzin dydaktycznych)
 • Siad „W” – fizjologia czy patologia? – NOWOŚĆ w 2022 r.! (3 godziny dydaktyczne)
 • Dziecko z dyspraksją w terapii SI – NOWOŚĆ w 2023 r.! (8 godzin dydaktycznych)
 • Dziecko z zaburzeniami neurologicznymi i spastycznością w terapii SI – NOWOŚĆ w 2023 r.! (8 godzin dydaktycznych)
 • Praca zdalna w terapii SI (5 godzin dydaktycznych)