Szkolenia onlina

Szkolenia dostępne w formie ON-LINE – zapisy oraz realizacja przez PROPRIO.PL Ewelina Rosłonek

szkolenia@proprio.pl

 • KOR-SI – Dziecko z wadami postawy w terapii sensomotorycznej – NOWOŚĆ w 2022 r.!
 • DGN-SI – Ocena diagnostyczna procesów integracji sensoryczno-motorycznej w ujęciu neurorozwojowym
 • OPINIE SI – Opracowywanie opinii oraz budowanie planu terapeutycznego w oparciu o ocenę diagnostyczną procesów sensoryczno-motorycznych
 • AUT – Wspomaganie sensoryczno-motoryczne dziecka z autyzmem oraz sprzężoną niepełnosprawnością
 • Chód na palcach u dzieci w wieku rozwojowym – analiza problemu oraz sposoby korekcji
 • Chód – analiza biomechaniczna, zaburzenia chodu i ortezowanie (szkolenie dla fizjoterapeutów)
 • ONR – Neurorozwojowa ocena oraz terapia dziecka w zakresie odruchów – mity i fakty!
 • Zaburzenia funkcji wzrokowych
 • TR – „Terapia ręki” – kinezjologia rozwojowa/terapia ręki w aspekcie posturalnym/terapia ręki a lateralizacja/terapia ‘ręki neurologicznej’
 • LAT – Terapia sensomotoryczna w aspekcie procesu lateralizacji
 • Dieta sensoryczna
 • Obronność dotykowa
 • DW – Praca z dzieckiem z ‘wiotkością’ posturalną
 • Praca zdalna w terapii SI