Październik

DGN-SI – Ocena diagnostyczna dziecka w zakresie rozwoju procesów sensoryczno-motorycznych w ujęciu neurorozwojowym.

Lublin – 03.10. Zapisy oraz szczegółowe informacje: www.gelmareh.pl

CHÓD – Chód na palcach u dzieci w wieku rozwojowym – analiza problemu oraz sposoby korekcji.

Lublin – 04.10. Zapisy oraz szczegółowe informacje: www.gelmareh.pl

DW – Dziecko „wiotkie” – z obniżonym posturalnym napięciem mięśniowym – program i sposoby oddziaływań terapeutycznych. 
Olsztyn – 09-10.10. Zapisy oraz szczegółowe informacje: kamilcia10@wp.pl

CHÓD – Chód na palcach u dzieci w wieku rozwojowym – analiza problemu oraz sposoby korekcji.

Olsztyn – 11.10. Zapisy oraz szczegółowe informacje: kamilcia10@wp.pl

DwR – Dziecko w równowadze. SZKOLENIE ON-LINE
Warszawa – 16-18.10. Zapisy oraz szczegółowe informacje: renata@centrumedukacji.com

TR – Warsztat z “terapii ręki” – funkcjonalne ćwiczenia ruchów globalnych oraz precyzyjnych kończyny górnej i ręki dla funkcji dnia codziennego oraz grafomotorycznych”
Pszczyna – 24-25.10. Zapisy oraz szczegółowe informacje: miklewska@wp.pl progres-pszczyna@wp.pl

Listopad

DW – Dziecko „wiotkie” – z obniżonym posturalnym napięciem mięśniowym – program i sposoby oddziaływań terapeutycznych. UWAGA !!! – ZE WZGLĘDU NA SYTUACJĘ SPOWODOWANĄ COVIDEM SZKOLENIE ZOSTAJE PRZEŁOŻONE NA 12-13.06.2021 ROKU.

Kraków – 06-07.11. Zapisy oraz szczegółowe informacje: gabinet@si-nowahuta.pl

DGN-SI – Ocena diagnostyczna dziecka w zakresie rozwoju procesów sensoryczno-motorycznych w ujęciu neurorozwojowym.

Wrocław – 14.11. Zapisy oraz szczegółowe informacje: www.logo-si.pl anna.bobowska.logosi@gmail. com

CHÓD – Chód na palcach u dzieci w wieku rozwojowym – analiza problemu oraz sposoby korekcji.

Wrocław – 15.11. Zapisy oraz szczegółowe informacje: www.logo-si.pl anna.bobowska.logosi@gmail. com

TAP – Taping w terapii sensomotorycznej dziecka.

Łódź – 22.11. Zapisy oraz szczegółowe informacje: www.proprio.pl

ONR – Neurorozwojowa ocena oraz terapia dziecka w zakresie odruchów – mity i fakty!

Kraków – 28.11. Zapisy oraz szczegółowe informacje: agata.perchalec@gmail.com

LAT – Terapia sensomotoryczna w aspekcie procesu lateralizacji.
Kraków – 29.11. Zapisy oraz szczegółowe informacje: agata.perchalec@gmail.com

Grudzień

DGN-SI – Ocena diagnostyczna dziecka w zakresie rozwoju procesów sensoryczno-motorycznych w ujęciu neurorozwojowym, ze szczególnym uwzględnieniem funkcji wzrokowych oraz kontroli posturalnej.

Ełk – 05.12. Zapisy oraz szczegółowe informacje: integracja.elk@gmail.com