KALENDARZ SZKOLEŃ 2020

Sierpień

• KOR-SI – Dziecko z wadami postawy w terapiach sensomotorycznych.

Kraków – 01-02.08. Zapisy oraz szczegółowe informacje: agata.perchalec@gmail.com

Wrzesień

• DW – Dziecko „wiotkie” – z obniżonym posturalnym napięciem mięśniowym – program i sposoby oddziaływań terapeutycznych.
Szczecin – 04-05.09. Zapisy oraz szczegółowe informacje: mstolpiak@wp.pl

• CHÓD – Chód na palcach u dzieci w wieku rozwojowym – analiza problemu oraz sposoby korekcji.

Szczecin – 06.09. Zapisy oraz szczegółowe informacje: mstolpiak@wp.pl

• DW – Dziecko „wiotkie” – z obniżonym posturalnym napięciem mięśniowym – program i sposoby oddziaływań terapeutycznych.
Poznań – 11-12.09. Zapisy oraz szczegółowe informacje: kaskadowdo@vp.pl

• CHÓD – Chód na palcach u dzieci w wieku rozwojowym – analiza problemu oraz sposoby korekcji.

Poznań – 13.09. Zapisy oraz szczegółowe informacje: kaskadowdo@vp.pl

• TR – Warsztat z “terapii ręki” – funkcjonalne ćwiczenia ruchów globalnych oraz precyzyjnych kończyny górnej i ręki dla funkcji dnia codziennego oraz grafomotorycznych”
Łódź – 25-26.09. Zapisy oraz szczegółowe informacje: www.proprio.pl

• DS – Dziecko ze spastycznością – wspomaganie funkcji psychoruchowych oraz inne formy oddziaływań terapeutycznych.

Łódź – 26-27.09. Zapisy oraz szczegółowe informacje: www.proprio.pl

Październik

• DGN-SI – Ocena diagnostyczna dziecka w zakresie rozwoju procesów sensoryczno-motorycznych w ujęciu neurorozwojowym.

Lublin – 03.10. Zapisy oraz szczegółowe informacje: www.gelmareh.pl

• CHÓD – Chód na palcach u dzieci w wieku rozwojowym – analiza problemu oraz sposoby korekcji.

Lublin – 04.10. Zapisy oraz szczegółowe informacje: www.gelmareh.pl

• DW – Dziecko „wiotkie” – z obniżonym posturalnym napięciem mięśniowym – program i sposoby oddziaływań terapeutycznych.
Olsztyn – 09-10.10. Zapisy oraz szczegółowe informacje: kamilcia10@wp.pl

• CHÓD – Chód na palcach u dzieci w wieku rozwojowym – analiza problemu oraz sposoby korekcji.

Olsztyn – 11.10. Zapisy oraz szczegółowe informacje: kamilcia10@wp.pl

• DwR – Dziecko w równowadze.
Warszawa – 16-18.10. Zapisy oraz szczegółowe informacje: renata@centrumedukacji.com

• TR – Warsztat z “terapii ręki” – funkcjonalne ćwiczenia ruchów globalnych oraz precyzyjnych kończyny górnej i ręki dla funkcji dnia codziennego oraz grafomotorycznych”
Pszczyna – 24-25.10. Zapisy oraz szczegółowe informacje: miklewska@wp.pl

Listopad

• DW – Dziecko „wiotkie” – z obniżonym posturalnym napięciem mięśniowym – program i sposoby oddziaływań terapeutycznych.

Kraków – 06-07.11. Zapisy oraz szczegółowe informacje: gabinet@si-nowahuta.pl

• TAP – Taping w terapii sensomotorycznej dziecka.

Łódź – 22.11. Zapisy oraz szczegółowe informacje: www.proprio.pl

Inne informacje

Szkolenie • SKOL – Fizjoterapia w bocznych skrzywieniach kręgosłupa – metody i techniki pracy z pacjentem.

Zaplanowane w: Warszawa – 27.09. Zapisy oraz szczegółowe informacje: www.gelmareh.pl

Odbędzie się w innym terminie, data zostanie podana wkrótce.