Czerwiec/Lipiec

Szkolenia w formie on-line!

DGN-SI – Ocena diagnostyczna dziecka w zakresie rozwoju procesów sensoryczno-motorycznych w ujęciu neurorozwojowym

Termin dostępu do szkolenia: 26.06-17.07.

Zapisy oraz szczegółowe informacje, e-mail: szkolenia@proprio.pl


Opracowywanie opinii oraz budowanie planu terapeutycznego w oparciu o ocenę diagnostyczną procesów sensoryczno-motorycznych

Termin dostępu do szkolenia: 26.06-17.07.

Zapisy oraz szczegółowe informacje, e-mail: szkolenia@proprio.pl


Lipiec/sierpień

SZKOLENIOWE WAKACJE Z PROPRIO I GELMA-REH !

Zapisy oraz szczegółowe informacje, e-mail: szkolenia@proprio.pl

Szkolenia w formie on-line!

Termin dostępu: 26.06-17.07

DGN-SI – Ocena diagnostyczna procesów integracji sensoryczno-motorycznej w ujęciu neurorozwojowym

OPINIE SI – Opracowywanie opinii oraz budowanie planu terapeutycznego w oparciu o ocenę diagnostyczną procesów sensoryczno-motorycznych

Termin dostępu: 17.07-21.08


ONR – Neurorozwojowa ocena oraz terapia dziecka w zakresie odruchów – mity i fakty!

LAT – Terapia sensomotoryczna w aspekcie procesu lateralizacji

DW-SI – Praca z dzieckiem z ‘wiotkością’ posturalną w aspekcie terapii SI

Dieta sensoryczna

Obronność dotykowa

Chód – Analiza biomechaniczna, zaburzenia chodu i ortezowanie – szkolenie dla fizjoterapeutów!

WEBINARY:

1. ADHD a zaburzenia SI – różnicowanie diagnostyczne

2. Terapia SI czy inne formy wspomagania – jak postępować z dzieckiem powyżej 10 roku życia

3. Regulacja w rozwoju sensoryczno-motorycznym dziecka do 2 roku życia – od normy do trudności

4. Aspekty diagnozy i terapii SI dzieci z zaburzeniami neurologicznymi

Zapisy oraz szczegółowe informacje, e-mail: szkolenia@proprio.pl


Sierpień

SN – Ocena oraz stymulacja psychoruchowa niemowlęcia i małego dziecka w oparciu o neurofizjologię rozwoju

Kraków 27-29.08. – szkolenie w formie stacjonarnej!

Zapisy oraz szczegółowe informacje: gabinetwloska@gmail.com

Beata Ogorzałek tel. 509-797-499