Kwiecień

Szkolenia w formie on-line!

 • Dziecko w równowadze

Warszawa 09-11.04. – warsztat ‘na żywo’ + 7 dni dostępu do nagrań

Zapisy oraz szczegółowe informacje, e-mail: reanata@centrumedukacji.com


 • Chód na palcach u dzieci w wieku rozwojowym – analiza problemu oraz sposoby korekcji

Termin dostępu do szkolenia: 10-25.04.

Zapisy oraz szczegółowe informacje, e-mail: szkolenia@proprio.pl


 • LAT – Terapia sensomotoryczna w aspekcie procesu lateralizacji

Termin dostępu do szkolenia: 10-25.04.

Zapisy oraz szczegółowe informacje, e-mail: szkolenia@proprio.pl


 • Opracowywanie opinii oraz budowanie planu terapeutycznego w oparciu o ocenę diagnostyczną procesów sensoryczno-motorycznych

Termin dostępu do szkolenia: 24.04-08.05.

Zapisy oraz szczegółowe informacje, e-mail: szkolenia@proprio.pl


 • DZIECKO Z AUTYZMEM – stymulacja funkcji wzrokowych oraz słuchowych w praktyce terapeutycznej

Warszawa 17.04.

Zapisy oraz szczegółowe informacje: CENTRUM DIAGNOZY I TERAPII Irena Sosin s.c. Instytut Kształcenia Podyplomowego, e-mail: szkolenia@irenasosin.pl


 • DZIECKO Z AUTYZMEM w grupie rówieśniczej, zasady i formy pracy terapeutycznej

Warszawa 18.04.

Zapisy oraz szczegółowe informacje: CENTRUM DIAGNOZY I TERAPII Irena Sosin s.c. Instytut Kształcenia Podyplomowego, e-mail: szkolenia@irenasosin.pl


Maj

Szkolenia w formie on-line!

 • Dziecko „wiotkie” – z obniżonym posturalnym napięciem mięśniowym – zasady i sposoby oddziaływań terapeutycznych 

Termin dostępu do szkolenia: 08-30.05.

Zapisy oraz szczegółowe informacje, e-mail: szkolenia@proprio.pl


 • TR – praca z ‘ręką neurologiczną’, ćwiczenia kończyny górnej i ręki dla funkcji dnia codziennego oraz grafomotorycznych, lateralizacja i inne aspekty w terapii…”

Termin dostępu do szkolenia: 08-30.05.

Zapisy oraz szczegółowe informacje, e-mail: szkolenia@proprio.pl


 • TERAPIA RĘKI – DIAGNOZA I TERAPIA DYSGRAFII

Warszawa 15.05.

Zapisy oraz szczegółowe informacje: CENTRUM DIAGNOZY I TERAPII Irena Sosin s.c. Instytut Kształcenia Podyplomowego, e-mail: szkolenia@irenasosin.pl


 • DW – Dziecko „wiotkie” – z obniżonym posturalnym napięciem mięśniowym – program i sposoby oddziaływań terapeutycznych. 

Rzeszów – 29-30.05. – szkolenie w formie stacjonarnej!

Zapisy oraz szczegółowe informacje, e-mail: kontakt@medisens.pl


 

Czerwiec

 

 • DW – Dziecko „wiotkie” – z obniżonym posturalnym napięciem mięśniowym – program i sposoby oddziaływań terapeutycznych. 

Kraków – 12-13.06. – szkolenie w formie stacjonarnej!

Zapisy oraz szczegółowe informacje, e-mail: gabinet@si-nowahuta.pl


 

Sierpień

 

 • SN – Ocena oraz stymulacja psychoruchowa niemowlęcia i małego dziecka w oparciu o neurofizjologię rozwoju

Kraków 27-29.08. – szkolenie w formie stacjonarnej!

Zapisy oraz szczegółowe informacje: gabinetwloska@gmail.com

Beata Ogorzałek tel. 509-797-499