Wrzesień

  • WEBINAR – Jak być dobrym terapeutą Integracji Sensorycznej – forma on-line!

22.09. godz.18-30-21.00

Zapisy oraz szczegółowe informacje, e-mail: szkolenia@proprio.pl


Październik

  • DZIECKO W RÓWNOWADZE – szkolenie w formie on-line!

Szkolenie w dniach: 22-24.10.

Zapisy oraz szczegółowe informacje, e-mail: renata@centrumedukacji.com


Listopad

  • KOR-SI – Dziecko z wadami postawy w terapiach sensomotorycznych

Łódź – 06.11. – szkolenie w formie hybrydowej!

Zapisy oraz szczegółowe informacje, e-mail: szkolenia@proprio.pl

  • TR – Warsztat z “terapii ręki” – funkcjonalne ćwiczenia ruchów globalnych oraz precyzyjnych kończyny górnej i ręki dla funkcji dnia codziennego oraz grafomotorycznych”

Łódź – 07.11. – szkolenie w formie hybrydowej!

Zapisy oraz szczegółowe informacje, e-mail: szkolenia@proprio.pl

  • DZIECKO Z AUTYZMEM – stymulacja sensoryczno-motoryczna w praktyce terapeutycznej – szkolenie w formie stacjonarnej!

Rzeszów – 27.11.

Zapisy oraz szczegółowe informacje, e-mail:kontakt@medisens.pl


Grudzień

  • NEUROROZWOJOWA OCENA ORAZ TERAPIA DZIECKA w zakresie odruchów pierwotnych – mity i fakty!szkolenie w formie on-line!

Szkolenie w dniu: 04.12.

Zapisy oraz szczegółowe informacje: CENTRUM DIAGNOZY I TERAPII Irena Sosin s.c. Instytut Kształcenia Podyplomowego, e-mail: szkolenia@irenasosin.pl

  • DZIECKO Z ‘WIOTKOŚCIĄ’ POSTURALNĄ – wspomaganie w aspekcie funkcji szkolnychszkolenie w formie on-line!

Szkolenie w dniu: 05.12.

Zapisy oraz szczegółowe informacje: CENTRUM DIAGNOZY I TERAPII Irena Sosin s.c. Instytut Kształcenia Podyplomowego, e-mail: szkolenia@irenasosin.pl


Luty

  • Aspekty diagnozy i terapii SI dzieci z zaburzeniami neurologicznymi

Poznań 12.02. – szkolenie w formie stacjonarnej!

Zapisy oraz szczegółowe informacje: CENTRUM TERAPII MAŁEGO DZIECKA, e-mail: kaskadowdo@vp.pl

  • Regulacja w rozwoju sensoryczno-motorycznym dziecka do 2 roku życia

Poznań 13.02. – szkolenie w formie stacjonarnej!

Zapisy oraz szczegółowe informacje: CENTRUM TERAPII MAŁEGO DZIECKA, e-mail: kaskadowdo@vp.pl

UWAGA!

Szkolenia w formie hybrydowej (on-line + stacjonarnie) oraz stacjonarnej

– możliwość realizacji zależeć będzie od aktualnej sytuacji pandemicznej!!!