KALENDARZ SZKOLEŃ HYBRYDOWYCH i STACJONARNYCH
na rok 2022/2023

Listopad

 • WEBINAR – Proces lateralizacjio co tu chodzi?

18.11.2022. godz.19.00-21.00

Zapisy oraz szczegółowe informacje, e-mail: szkolenia@terapeucinawalizkach.pl


 • DW – Dziecko „wiotkie” – z obniżonym posturalnym napięciem mięśniowym – zasady i sposoby oddziaływań terapeutycznych – szkolenie w formie stacjonarnej!

Gdańsk 25-26.11.2022.

Zapisy oraz szczegółowe informacje, e-mail: szkolenia@oditis.pl

Ośrodek Diagnozy Terapii i Szkoleń ODITIS Ewa Romanik


Grudzień

NOWOŚĆ!!!

 • Dyspraksja czy Rozwojowe Zaburzenia Koordynacji? Definicje, badania, diagnostyka, terapia. Interdyscyplinarne ujęcie zagadnienia oczami fizjoterapeuty i terapeuty SI – szkolenie w formie stacjonarnej!

Gdańsk 02-03.12.2022.

Zapisy oraz szczegółowe informacje, e-mail: szkolenia@oditis.pl

Ośrodek Diagnozy Terapii i Szkoleń ODITIS Ewa Romanik

UWAGA!

Szkolenia w formie hybrydowej (teoria on-line + praktyka stacjonarnie)

oraz stacjonarnej

możliwość realizacji zależna będzie od aktualnej sytuacji pandemicznej!


KALENDARZ SZKOLEŃ ON-LINE na rok 2022/2023

 • DZIECKO W RÓWNOWADZE

Warszawa 21-23.10.2022.

Zapisy oraz szczegółowe informacje, e-mail: renata@centrumedukacji.com


 • Terapia ręki + Funkcje wzrokowe

– zoom 15.11.2022. godz.18.30.

 • Funkcje wzrokowe

– zoom 15.11.2022. godz.19.

 • Regulacja sensomotoryczna niemowlęcia i małego dziecka

– zoom 15.11.2022. godz.19.30.

Termin dostępu do każdego szkolenia: 22.10. – 11.11.2022.

Zapisy oraz szczegółowe informacje, e-mail: szkolenia@proprio.pl


 • Dieta sensoryczna

– zoom 05.12.2022. godz.19.

 • Obronność dotykowa

– zoom 05.12.2022. godz.19.30.

 • Ocena diagnostyczna procesów SI

– zoom 08.12.2022. godz.19.

 • Opracowanie opinii w SI

– zoom 08.12.2022. godz.20.

 • Siad „W” – fizjologia czy patologia? – NOWOŚĆ!!!

– zoom 08.12.2022. godz.20.30.

Termin dostępu do każdego szkolenia: 12.11. – 02.12.2022.

Zapisy oraz szczegółowe informacje, e-mail: szkolenia@proprio.pl


 • Dziecko wiotkie

– zoom 05.01.2023. godz.19.

 • Chód na palcach u dzieci

– zoom 05.01.2023. godz.20.

Termin dostępu do każdego szkolenia: 3.12. – 30.12.2022.

Zapisy oraz szczegółowe informacje, e-mail: szkolenia@proprio.pl


 • Neurofizjologiczne aspekty rozwoju oraz diagnoza niemowlęcia i małego dziecka

– zoom 30.01.2023. godz.19.

 • Lateralizacja

– zoom 31.01.2023. godz.18.30.

 • Wspomaganie sensomotoryczne dziecka z autyzmem

– zoom 31.01.2023. godz.19.30.

Termin dostępu do każdego szkolenia: 07.01. – 27.01.2023.

Zapisy oraz szczegółowe informacje, e-mail: szkolenia@proprio.pl


 • KOR-SI – Dziecko z wadą postawy w terapii SI

– zoom 21.02.2023. godz.19.

 • Regulacja sensomotoryczna niemowlęcia i małego dziecka

– zoom 21.02.2023. godz.20.

Termin dostępu do każdego szkolenia: 28.01. – 17.02.2023.

Zapisy oraz szczegółowe informacje, e-mail: szkolenia@proprio.pl


 • Pielęgnacja niemowlęcia – NOWOŚĆ!!!

– zoom 28.03.2023. godz.19.

 • Stymulacja oraz wspomaganie terapeutyczne niemowlęcia i małego dziecka – NOWOŚĆ!!!

– zoom 28.03.2023. godz.20.

 • Terapia ręki

– zoom 30.03.2023. godz.19.

Termin dostępu do każdego szkolenia: 04.03. – 24.03.2023.

Zapisy oraz szczegółowe informacje, e-mail: szkolenia@proprio.pl


 • Dziecko wiotkie

– zoom 18.04.2023. godz.19.

 • Chód na palcach u dzieci

– zoom 18.04.2023. godz.20.

 • Dziecko z dyspraksją w terapii SI – NOWOŚĆ!!!

– zoom 20.04.2023. godz.19.

Termin dostępu do każdego szkolenia: 25.03. – 14.04.2023.

Zapisy oraz szczegółowe informacje, e-mail: szkolenia@proprio.pl


 • Dziecko z zaburzeniami neurologicznymi i spastycznością w terapii SI – NOWOŚĆ!!!

– zoom 18.05.2023. godz.19.

 • Ocena diagnostyczna procesów SI

– zoom 16.05.2023. godz.18.30.

 • Opracowanie opinii w SI

– zoom 16.05.2023. godz.19.30.

 • Lateralizacja

– zoom 16.05.2023. godz.20.

Termin dostępu do każdego szkolenia: 24.04. – 12.05.2023.

Zapisy oraz szczegółowe informacje, e-mail: szkolenia@proprio.pl


 • KOR-SI – Dziecko z wadą postawy w terapii SI

– zoom 13.06.2023. godz.19.30.

 • Dieta sensoryczna

– zoom 13.06.2023. godz.18.30.

 • Obronność dotykowa

– zoom 13.06.2023. godz.19.

 • Siad „W” – fizjologia czy patologia?

– zoom 13.06.2022. godz.20.30.

Termin dostępu do każdego szkolenia: 20.05. – 09.06.2023.

Zapisy oraz szczegółowe informacje, e-mail: szkolenia@proprio.pl