Wrzesień/Październik

NOWOŚĆ!!!

  • Dziecko z dyspraksją w terapii SI – szkolenie w formie hybrydowej!

Dostęp do części wykładowej w terminie: 17-30.09.
Część praktyczna szkolenia w dniu: 01.10. – Łódź
Zapisy oraz szczegółowe informacje, e-mail: szkolenia@proprio.pl

NOWOŚĆ!!!

  • Dziecko z zaburzeniami neurologicznymi w terapii SI – szkolenie w formie hybrydowej!

Dostęp do części wykładowej w terminie: 17-30.09.
Część praktyczna szkolenia w dniu: 02.10. – Łódź
Zapisy oraz szczegółowe informacje, e-mail: szkolenia@proprio.pl


Październik

  • DZIECKO W RÓWNOWADZE szkolenie w formie on-line!

Warszawa 21-23.10.
Zapisy oraz szczegółowe informacje, e-mail: renata@centrumedukacji.com


Listopad

  • DW – Dziecko „wiotkie” – z obniżonym posturalnym napięciem mięśniowym – zasady i sposoby oddziaływań terapeutycznych szkolenie w formie stacjonarnej!

Gdańsk 25-26.11.
Zapisy oraz szczegółowe informacje, e-mail: szkolenia@oditis.pl
Ośrodek Diagnozy Terapii i Szkoleń ODITIS Ewa Romanik


Grudzień

NOWOŚĆ!!!

  • Dyspraksja czy Rozwojowe Zaburzenia Koordynacji? Definicje, badania, diagnostyka, terapia. Interdyscyplinarne ujęcie zagadnienia oczami fizjoterapeuty i terapeuty SI szkolenie w formie stacjonarnej!

Gdańsk 02-03.12.
Zapisy oraz szczegółowe informacje, e-mail: szkolenia@oditis.pl
Ośrodek Diagnozy Terapii i Szkoleń ODITIS Ewa Romanik


UWAGA!

Szkolenia w formie hybrydowej (teoria on-line + praktyka stacjonarnie) oraz stacjonarnej
możliwość realizacji zależna będzie od aktualnej sytuacji pandemicznej!