Maj

 • Obronność dotykowa – forma on-line!

Termin dostępu do szkolenia: 07.05.-28.05.

Zapisy oraz szczegółowe informacje, e-mail: szkolenia@proprio.pl


 • Dieta sensoryczna – forma on-line!

Termin dostępu do szkolenia: 07.05.-28.05.

Zapisy oraz szczegółowe informacje, e-mail: szkolenia@proprio.pl


 • Chód na palcach u dzieci w wieku rozwojowym – analiza problemu oraz sposoby korekcji – forma on-line!

Termin dostępu do szkolenia: 07.05.-28.05.

Zapisy oraz szczegółowe informacje, e-mail: szkolenia@proprio.pl

Spotkanie „na żywo” ZOOM – 30.05:
godz.18 – Obronność dotykowa,
godz.19 – Dieta sensoryczna,
godz.20 – Chód na palcach


Maj/Czerwiec

NOWOŚĆ!!!

 • Neurofizjologiczne aspekty oraz diagnostyka rozwoju psychoruchowego niemowlęcia i małego dziecka – forma on-line!

Termin dostępu do szkolenia: 14.05.-04.06.

Zapisy oraz szczegółowe informacje, e-mail: szkolenia@proprio.pl

Spotkanie „na żywo” ZOOM – 06.06. godz.19


NOWOŚĆ!!!

 • Regulacja sensoryczno-motoryczna niemowlęcia i małego dziecka – forma on-line!

Termin dostępu do szkolenia: 28.05.-18.06.

Zapisy oraz szczegółowe informacje, e-mail: szkolenia@proprio.pl

Spotkanie „na żywo” ZOOM – 20.06. godz.19


 • DGN-SI – Ocena diagnostyczna dziecka w zakresie rozwoju procesów sensoryczno-motorycznych w ujęciu neurorozwojowym – forma on-line!

Termin dostępu do szkolenia: 28.05.-18.06.

Zapisy oraz szczegółowe informacje, e-mail: szkolenia@proprio.pl

Spotkanie „na żywo” ZOOM – 20.06. godz.20


Czerwiec

 • WEBINAR Dziecko ze spastycznością w terapii SI

08.06. godz.18-30-20.00

Zapisy oraz szczegółowe informacje, e-mail: szkolenia@proprio.pl


Czerwiec/Lipiec

 • DW – Dziecko „wiotkie” – z obniżonym posturalnym napięciem mięśniowym – zasady i sposoby oddziaływań terapeutycznych – forma on-line!

Termin dostępu do szkolenia: 25.06.-17.07.

Zapisy oraz szczegółowe informacje, e-mail: szkolenia@proprio.pl

Spotkanie „na żywo” ZOOM – 20.07, godz.19.


Lipiec

 • KOR-SI – Dziecko z wadami postawy w terapii sensomotorycznej – forma on-line!

Termin dostępu do szkolenia: 09.07.-30.07.

Zapisy oraz szczegółowe informacje, e-mail: szkolenia@proprio.pl

Spotkanie „na żywo” ZOOM – 31.07. godz.19


Wrzesień/Październik

NOWOŚĆ!!!

 • Dziecko z dyspraksją w terapii SI – szkolenie w formie hybrydowej!

Dostęp do części wykładowej w terminie: 17-30.09.

Część praktyczna szkolenia w dniu: 01.10. – Łódź

Zapisy oraz szczegółowe informacje, e-mail: szkolenia@proprio.pl


NOWOŚĆ!!!

 • Dziecko z zaburzeniami neurologicznymi w terapii SI – szkolenie w formie hybrydowej!

Dostęp do części wykładowej w terminie: 17-30.09.

Część praktyczna szkolenia w dniu: 02.10. – Łódź

Zapisy oraz szczegółowe informacje, e-mail: szkolenia@proprio.pl


Październik

 • DZIECKO W RÓWNOWADZE szkolenie w formie on-line!

Warszawa 21-23.10.

Zapisy oraz szczegółowe informacje, e-mail: renata@centrumedukacji.com