WEBINARY

Kwiecień

 • WEBINAR Dziecko z mózgowym porażeniem dziecięcym w terapii SI – możliwości i ograniczenia.

20.04.2023. godz.19.00-21.00

Zapisy oraz szczegółowe informacje, e-mail: szkolenia@terapeucinawalizkach.pl


SZKOLENIA ON-LINE

Termin dostępu do każdego szkolenia: 04.03. – 24.03.2023.

Zapisy oraz szczegółowe informacje, e-mail: szkolenia@proprio.pl

 • Pielęgnacja niemowlęciaNOWOŚĆ!

– zoom 28.03.2023. godz.19.

 • Stymulacja oraz wspomaganie terapeutyczne niemowlęcia i małego dzieckaNOWOŚĆ!

– zoom 28.03.2023. godz.20.

 • Terapia ręki

– zoom 30.03.2023. godz.19.


Termin dostępu do każdego szkolenia: 25.03. – 14.04.2023.

Zapisy oraz szczegółowe informacje, e-mail: szkolenia@proprio.pl

 • Dziecko wiotkie

– zoom 18.04.2023. godz.19.

 • Chód na palcach u dzieci – nowe opracowanie treści szkoleniowych!

– zoom 18.04.2023. godz.20.

 • Dziecko z dyspraksją w terapii SI NOWOŚĆ!

– zoom 20.04.2023. godz.19.


Termin dostępu do każdego szkolenia: 24.04. – 12.05.2023.

Zapisy oraz szczegółowe informacje, e-mail: szkolenia@proprio.pl

 • Dziecko z zaburzeniami neurologicznymi i spastycznością w terapii SI NOWOŚĆ!

– zoom 18.05.2023. godz.19.

 • Ocena diagnostyczna procesów SI

– zoom 16.05.2023. godz.18.30.

 • Opracowanie opinii w SI

– zoom 16.05.2023. godz.19.30.

 • Lateralizacja

– zoom 16.05.2023. godz.20.


Termin dostępu do każdego szkolenia: 20.05. –  09.06.2023.

Zapisy oraz szczegółowe informacje, e-mail: szkolenia@proprio.pl

 • KOR-SI – Dziecko z wadą postawy w terapii SI

– zoom 13.06.2023. godz.19.30.

 • Dieta sensoryczna

– zoom 13.06.2023. godz.18.30.

 • Obronność dotykowa

– zoom 13.06.2023. godz.19.

 • Siad „W” – fizjologia czy patologia?

– zoom 13.06.2022. godz.20.30.

Kalendarz na drugie półrocze 2023 roku będzie dostępny na początku czerwca 2023 r.

 

Październik

 • DZIECKO W RÓWNOWADZE

 06-08.10.2023.

Zapisy oraz szczegółowe informacje, e-mail: biuro@asto.edu.pl

Listopad

 • DYS-KURS – Dziecko z dyspraksją i specyficznymi trudnościami w uczeniu się. Program terapeutyczny. NOWOŚĆ!

24-26.11.2023.

Zapisy oraz szczegółowe informacje, e-mail: biuro@asto.edu.pl


SZKOLENIA STACJONARNE

Czerwiec

 • DYS-KURSprogram terapeutyczny dla dzieci z dyspraksją i specyficznymi trudnościami w uczeniu się NOWOŚĆ!

Łódź 03-04.06.2023.

Zapisy oraz szczegółowe informacje, e-mail: szkolenia@proprio.pl

Wrzesień/październik

 • TR – Warsztat z „terapii ręki” – funkcjonalne ćwiczenia ruchów globalnych oraz precyzyjnych kończyny górnej i ręki dla funkcji dnia codziennego oraz grafomotorycznych”

Łódź – 30.09.-01.10.2023.

Zapisy oraz szczegółowe informacje, e-mail: szkolenia@proprio.pl