KALENDARZ SZKOLEŃ 2020

Styczeń

• DW – Dziecko „wiotkie” – z obniżonym posturalnym napięciem mięśniowym – program i sposoby oddziaływań terapeutycznych.
Wrocław – 11-12.01. Zapisy oraz szczegółowe informacje: www.logo-si.pl

• DGN-SI – Ocena diagnostyczna dziecka w zakresie rozwoju procesów sensoryczno-motorycznych w ujęciu neurorozwojowym.
Kraków – 18.01. Zapisy oraz szczegółowe informacje: agata.perchalec@gmail.com

Luty

• DW – Dziecko „wiotkie” – z obniżonym posturalnym napięciem mięśniowym – program i sposoby oddziaływań terapeutycznych.
Łódź – 1-2.02. Zapisy oraz szczegółowe informacje: www.proprio.pl

• ONR – Neurorozwojowa ocena oraz terapia dziecka w zakresie odruchów – mity i fakty!
Pszczyna – 22.02. Zapisy oraz szczegółowe informacje: miklewska@wp.pl

• SKOL – Fizjoterapia w bocznych skrzywieniach kręgosłupa – metody i techniki.
Warszawa – 23.02. Zapisy oraz szczegółowe informacje: www.gelmareh.pl


Marzec

• DwR – Dziecko w równowadze.
Warszawa – 13-15.03. Zapisy oraz szczegółowe informacje: renata@centrumedukacji.com

• TR – Warsztat z “terapii ręki” – funkcjonalne ćwiczenia ruchów globalnych oraz precyzyjnych kończyny górnej i ręki dla funkcji dnia codziennego oraz grafomotorycznych”
Łódź – 28-29.03. Zapisy oraz szczegółowe informacje: www.proprio.pl


Kwiecień

• CHÓD – Chód na palcach u dzieci w wieku rozwojowym – analiza problemu oraz sposoby korekcji.
Łódź – 18.04. Zapisy oraz szczegółowe informacje: www.proprio.pl

• TAP – Taping w terapii sensomotorycznej dziecka.
Łódź – 19.04. Zapisy oraz szczegółowe informacje: www.proprio.pl

• AUT – Dziecko z autyzmem w terapii sensomotorycznej.
Kraków – 25-26.04. Zapisy oraz szczegółowe informacje: gbillewicz2@onet.pl, gadula@onet.eu


Maj

• ONR – Neurorozwojowa ocena oraz terapia dziecka w zakresie odruchów – mity i fakty!
Łódź – 08.05. Zapisy oraz szczegółowe informacje: www.proprio.pl

• DGN-SI – Ocena diagnostyczna dziecka w zakresie rozwoju procesów sensoryczno-motorycznych w ujęciu neurorozwojowym.
Łódź – 09.05. Zapisy oraz szczegółowe informacje: www.proprio.pl

Czerwiec

• AUT – Dziecko z autyzmem i sprzężonymi niepełnosprawnościami w terapii sensomotorycznej.
Ełk – 23.05. Zapisy oraz szczegółowe informacje: integracja.elk@gmail.com

• LAT – Terapia sensomotoryczna w aspekcie procesu lateralizacji.
Ełk – 24.05. Zapisy oraz szczegółowe informacje: integracja.elk@gmail.com

 


KALENDARZ SZKOLEŃ 2019

Sierpień

KOR-SI – Dziecko z wadami postawy w terapiach sensomotorycznych.
Warszawa – 30-31.08. Zapisy oraz szczegółowe informacje: www.gelmareh.pl

Wrzesień
• TAP – Taping w terapii sensomotorycznej dziecka.
Warszawa – 1.09. Zapisy oraz szczegółowe informacje: www.gelmareh.pl

• KiR – Stymulacja układu przedsionkowego, równowaga i koordynacja w procesie integracji motoryczno-sensorycznej.
Kraków – 7.09. Zapisy oraz szczegółowe informacje: agata.perchalec@gmail.com

• TR – Warsztat z “terapii ręki” – funkcjonalne ćwiczenia ruchów globalnych oraz precyzyjnych kończyny górnej i ręki dla funkcji dnia codziennego oraz grafomotorycznych”
Łódź – 14-15.09. Zapisy oraz szczegółowe informacje: www.proprio.pl

• DGN-SI – Ocena diagnostyczna dziecka w zakresie rozwoju procesów sensoryczno-motorycznych w ujęciu neurorozwojowym.
Warszawa – 29.09. Zapisy oraz szczegółowe informacje: www.gelmareh.pl

Październik

• DW – Dziecko „wiotkie” – z obniżonym posturalnym napięciem mięśniowym – program i sposoby oddziaływań terapeutycznych.
Lublin – 5-6.10. Zapisy oraz szczegółowe informacje: www.gelmareh.pl

• SN – Ocena oraz stymulacja psychoruchowa niemowlęcia i małego dziecka w oparciu o neurofizjologię rozwoju.
Olsztyn – 12-13.10. Zapisy oraz szczegółowe informacje: kamilcia10@wp.pl

• DW – Dziecko „wiotkie” – z obniżonym posturalnym napięciem mięśniowym – program i sposoby oddziaływań terapeutycznych.
Warszawa – 25-26.10. Zapisy oraz szczegółowe informacje: www.gelmareh.pl

• CHÓD – Chód na palcach u dzieci w wieku rozwojowym – analiza problemu oraz sposoby korekcji.
Warszawa – 27.10. Zapisy oraz szczegółowe informacje: www.gelmareh.pl

Listopad

• DW – Dziecko „wiotkie” – z obniżonym posturalnym napięciem mięśniowym – program i sposoby oddziaływań terapeutycznych.
Wrocław – 16-17.11. Zapisy oraz szczegółowe informacje: www.logo-si.pl

• PSM – Psychomotoryka rozwojowa i terapeutyczna dziecka w wieku przedszkolnym.
Kraków – 23-24.11. Zapisy oraz szczegółowe informacje: agata.perchalec@gmail.com