KALENDARZ SZKOLEŃ 2020

Styczeń

 • DW – Dziecko „wiotkie” – z obniżonym posturalnym napięciem mięśniowym – program i sposoby oddziaływań terapeutycznych.
  Wrocław – 11-12.01. Zapisy oraz szczegółowe informacje: www.logo-si.pl
 • DGN-SI – Ocena diagnostyczna dziecka w zakresie rozwoju procesów sensoryczno-motorycznych w ujęciu neurorozwojowym.
  Kraków – 18.01. Zapisy oraz szczegółowe informacje: agata.perchalec@gmail.com
 • FW – Zaburzenia funkcji wzrokowych w aspekcie trudności szkolnych.
  Świdnica – 25.01. Zapisy oraz szczegółowe informacje: www.gelmareh.pl

Luty

 • DW – Dziecko „wiotkie” – z obniżonym posturalnym napięciem mięśniowym – program i sposoby oddziaływań terapeutycznych.
  Łódź – 01-02.02. Zapisy oraz szczegółowe informacje: www.proprio.pl
 • ONR – Neurorozwojowa ocena oraz terapia dziecka w zakresie odruchów – mity i fakty!
  Pszczyna – 22.02. i 23.02. Zapisy oraz szczegółowe informacje: miklewska@wp.pl

Marzec

 • DwR – Dziecko w równowadze.
  Warszawa – 13-15.03. Zapisy oraz szczegółowe informacje: renata@centrumedukacji.com
 • TR – Warsztat z “terapii ręki” – funkcjonalne ćwiczenia ruchów globalnych oraz precyzyjnych kończyny górnej i ręki dla funkcji dnia codziennego oraz grafomotorycznych”
  Łódź – 28-29.03. Zapisy oraz szczegółowe informacje: www.proprio.pl

Kwiecień

 • CHÓD – Chód na palcach u dzieci w wieku rozwojowym – analiza problemu oraz sposoby korekcji.
  Łódź – 18.04. Zapisy oraz szczegółowe informacje: www.proprio.pl
 • TAP – Taping w terapii sensomotorycznej dziecka.
  Łódź – 19.04. Zapisy oraz szczegółowe informacje: www.proprio.pl
 • AUT – Dziecko z autyzmem w terapii sensomotorycznej.
  Kraków – 25-26.04. Zapisy oraz szczegółowe informacje: gbillewicz2@onet.pl, gadula@onet.eu

Maj

 • ONR – Neurorozwojowa ocena oraz terapia dziecka w zakresie odruchów – mity i fakty!
  Łódź – 08.05. Zapisy oraz szczegółowe informacje: www.proprio.pl
 • DGN-SI – Ocena diagnostyczna dziecka w zakresie rozwoju procesów sensoryczno-motorycznych w ujęciu neurorozwojowym.
  Łódź – 09.05. Zapisy oraz szczegółowe informacje: www.proprio.pl
 • CHÓD – Chód na palcach u dzieci w wieku rozwojowym – analiza problemu oraz sposoby korekcji.
  Wrocław – 16.05. Zapisy oraz szczegółowe informacje: www.logo-si.pl
 • AUT – Dziecko z autyzmem i sprzężonymi niepełnosprawnościami w terapii sensomotorycznej.
  Ełk – 23.05. Zapisy oraz szczegółowe informacje: integracja.elk@gmail.com
 • LAT – Terapia sensomotoryczna w aspekcie procesu lateralizacji.
  Ełk – 24.05. Zapisy oraz szczegółowe informacje: integracja.elk@gmail.com

Czerwiec

 • TR – „Terapia ręki” – formy pracy w aspekcie rozwojowym z uwzględnieniem funkcjonalnej terapii z pacjentem neurologicznym.
  Kraków – 20-21.06. Zapisy oraz szczegółowe informacje: gbillewicz2@onet.pl, gadula@onet.eu


Sierpień

 • SN – Ocena oraz stymulacja psychoruchowa niemowlęcia i małego dziecka w oparciu o neurofizjologię rozwoju.
  Warszawa – 29-30.08. Zapisy oraz szczegółowe informacje: www.gelmareh.pl

Wrzesień

 • DW – Dziecko „wiotkie” – z obniżonym posturalnym napięciem mięśniowym – program i sposoby oddziaływań terapeutycznych.
  Poznań – 11-12.09. Zapisy oraz szczegółowe informacje: www.gelmareh.pl
 • CHÓD – Chód na palcach u dzieci w wieku rozwojowym – analiza problemu oraz sposoby korekcji.
  Poznań – 13.09. Zapisy oraz szczegółowe informacje: www.gelmareh.pl
 • DS – Dziecko ze spastycznością – wspomaganie funkcji psychoruchowych oraz inne formy oddziaływań terapeutycznych.
  Łódź – 25-26.09. Zapisy oraz szczegółowe informacje: www.proprio.pl
 • SKOL – Fizjoterapia w bocznych skrzywieniach kręgosłupa – metody i techniki pracy z pacjentem.
  Warszawa – 27.09. Zapisy oraz szczegółowe informacje: www.gelmareh.pl


Październik

 • DGN-SI – Ocena diagnostyczna dziecka w zakresie rozwoju procesów sensoryczno-motorycznych w ujęciu neurorozwojowym.
  Lublin – 03.10. Zapisy oraz szczegółowe informacje: www.gelmareh.pl
 • CHÓD – Chód na palcach u dzieci w wieku rozwojowym – analiza problemu oraz sposoby korekcji.
  Lublin – 04.10. Zapisy oraz szczegółowe informacje: www.gelmareh.pl
 • DW – Dziecko „wiotkie” – z obniżonym posturalnym napięciem mięśniowym – program i sposoby oddziaływań terapeutycznych.
  Olsztyn – 09-10.10. Zapisy oraz szczegółowe informacje: www.gelmareh.pl oraz kamilcia10@wp.pl
 • CHÓD – Chód na palcach u dzieci w wieku rozwojowym – analiza problemu oraz sposoby korekcji
  Olsztyn – 11.10. Zapisy oraz szczegółowe informacje: www.gelmareh.pl oraz kamilcia10@wp.pl
 • TR – Warsztat z “terapii ręki” – funkcjonalne ćwiczenia ruchów globalnych oraz precyzyjnych kończyny górnej i ręki dla funkcji dnia codziennego oraz grafomotorycznych”
  Pszczyna – 24-25.10. Zapisy oraz szczegółowe informacje: miklewska@wp.pl

 

 


KALENDARZ SZKOLEŃ 2019

 

Listopad

• DW – Dziecko „wiotkie” – z obniżonym posturalnym napięciem mięśniowym – program i sposoby oddziaływań terapeutycznych.
Wrocław – 16-17.11. Zapisy oraz szczegółowe informacje: www.logo-si.pl

• PSM – Psychomotoryka rozwojowa i terapeutyczna dziecka w wieku przedszkolnym.
Kraków – 23-24.11. Zapisy oraz szczegółowe informacje: agata.perchalec@gmail.com