Telefon: 601-092-282

E-mail: igm@poczta.onet.pl


Konto bankowe:
GELMA-REH Izabela Gelleta

Numer konta:
91 1090 1014 0000 0001 0102 1370


Konsultacje pacjentów/terapia/szkolenia:

WTZ ADER
Zapisy601 092 282 ul.Marii Dąbrowskiej 15, 01-903 Warszawa