• Przedszkole Integracyjne nr 38 w Warszawie, Plac Bankowy 3/5; dyplomowany nauczyciel – rehabilitant (09.2003 r. – 08.2013 r.)
 • Niepubliczne przedszkola w Warszawie; „Mruczankowe Przedszkole”, „Baby Room Preschool”; prowadzenie zajęć psychomotorycznych i terapeutycznych dla dzieci (09.2012 r. – 06.2016 r.)
 • WTZ ADER w Warszawie, ul. M. Dąbrowskiej 15; terapeuta (03.2013 r. – 12.2022 r.)
 • Poradnia Orticus w Warszawie, ul. Spisaka 52; konsultacje i terapia (01.2017 r. – 10.2018 r.)
 • Poradnia Rehabilitacji i Fizjoterapii dla Dzieci i Młodzieży, SPZZLO Warszawa-Żoliborz ul. Szajnochy 8; asystent-fizjoterapeuta (09.1995 r. – 05.2005 r. oraz 08.2008 r. – 04.2016 r.)
 • Warszawski Szpital dla Dzieci, Poradnia Rehabilitacji Neurologicznej, ul. Kopernika 43; asystent-mgr rehabilitacji ruchowej (01.2007 r. – 06.2008 r.)
 • Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, ul. Marymoncka 34, Wydział Rehabilitacji, Katedra Rehabilitacji, Zakład Rehabilitacji w Schorzeniach Wewnętrznych; asystent mianowany (09.1995 r. – 09.2004 r.)
 • Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, Wydział Rehabilitacji; wykładowca na: Podyplomowym Studium Fizjoprofilaktyki i Korektywy, Podyplomowym Studium Nowoczesnych Metod Fizjoterapii, Podyplomowym Studium Kształcenia Zintegrowanego z Elementami Organizacji i Zarządzania Placówkami Oświatowymi, Podyplomowym Studium Wczesnej Interwencji (2001 r. – 2008 r.)
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie; wykładowca na: studiach dziennych i zaocznych oraz Podyplomowym Studium Wczesnej Interwencji (WWR) – pomoc dziecku i rodzinie (od 2007 r. i nadal)
 • Wykładowca na studiach Podyplomowych Integracji Sensorycznej, prowadzonych we współpracy z PSTIS-SI oraz szkoleniowiec w PSTIS-SI (10.2018 r. – 06.2021 r.)
 • Członek Rady Merytorycznej oraz Koordynator ds. szkoleń krajowych w Stowarzyszeniu Terapeutów Neurorozwojowych (12.2021 r. – 04.2022 r.)
 • NPPP w Świdnicy, ul. Pułaskiego 19; konsultacje i terapia (05.2017 r. – 06.2021 r.)
 • LOGO-SI we Wrocławiu, ul. Cedrowa 4; konsultacje (01.2017 r. – 10.2020 r.)
 • AKTYWNA AKADEMIA w Warszawie, ul. Conrada 13; konsultacje (od 10.2019 r. i nadal)
 • Szkoleniowiec w PROPRIO.PL Ewelina Rosłonek Diagnoza Terapia Szkolenia (od 09.2012 r. i nadal)
 • Szkoleniowiec w ODITIS Ośrodek Diagnozy Terapii & Szkoleń (od 10.2022 r. i nadal)