• Przedszkole Integracyjne nr 38 w Warszawie, Plac Bankowy 3/5, dyplomowany nauczyciel – rehabilitant; 09.2003 r. – 08.2013 r.
 • Niepubliczne przedszkola w Warszawie („Mruczankowe Przedszkole”, „Baby Room Preschool”) – prowadzenie zajęć psychomotorycznych i terapeutycznych dla dzieci; 09.2012 r. – 06.2016 r.
 • Poradnia Orticus w Warszawie, ul. Spisaka 52 – konsultacje i terapia; od 01.2017 r. do 01.2018 r.
 • Poradnia Rehabilitacji i Fizjoterapii dla Dzieci i Młodzieży, SPZZLO Warszawa-Żoliborz ul. Szajnochy 8, asystent-fizjoterapeuta; 09.1995 r. – 05.2005 r. oraz 08.2008 r. – 04.2016 r.
 • Warszawski Szpital dla Dzieci, Poradnia Rehabilitacji Neurologicznej, ul. Kopernika 43, asystent-mgr rehabilitacji ruchowej; 01.2007 r. – 06.2008 r.
 • Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, ul. Marymoncka 34, Wydział Rehabilitacji, Katedra Rehabilitacji, Zakład Rehabilitacji w Schorzeniach Wewnętrznych, asystent mianowany; 09.1995 r. – 09.2004 r.
 • Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, Wydział Rehabilitacji, wykładowca na: Podyplomowym Studium Fizjoprofilaktyki i Korektywy, Podyplomowym Studium Nowoczesnych Metod Fizjoterapii, Podyplomowym Studium Kształcenia Zintegrowanego z Elementami Organizacji i Zarządzania Placówkami Oświatowymi, Podyplomowym Studium Wczesnej Interwencji; 2001 r. – 2008 r.
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, wykładowca na: studiach dziennych i zaocznych oraz Podyplomowym Studium Wczesnej Interwencji WWR; od 2007 r. i nadal
 • Wykładowca na studiach Podyplomowych SI, prowadzonych we współpracy z PSTIS; od 10.2018 r. i nadal
 • NPPP Świdnica, ul. Pułaskiego 19 – konsultacje i terapia; od 05.2017 r. i nadal
 • LOGO-SI Wrocław, ul. Cedrowa 4 – konsultacje; od 01.2017r. – 10.2020 r.
 • AKTYWNA AKADEMIA Warszawa, ul. Conrada 13 – konsultacje; od 10.2019 r. i nadal
 • Stowarzyszenie Terapeutów Neurorozwojowych – współzałożycielka i Koordynator ds. szkoleń krajowych – od 12.2021 r. i nadal