Szkolenia i warsztaty terapeutyczne prowadzone wg programu autorskiego przez Izabelę Gelleta mają charakter doskonalący, podnoszący kwalifikacje zawodowe oraz umiejętności praktyczne.


Przeznaczone są dla: nauczycieli wychowania przedszkolnego i zintegrowanego, pedagogów, psychologów, logopedów, fizjoterapeutów, terapeutów integracji sensorycznej, innych specjalistów pracujących z niemowlęciem, małym dzieckiem, dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym w placówkach oświatowo-wychowawczych, terapeutycznych i integracyjnych, a także dla rodziców i opiekunów noworodków i niemowląt oraz małych dzieci.

Istnieje możliwość zamówienia określonego szkolenia i warsztatu terapeutycznego oraz zmodyfikowanie go dla indywidualnych potrzeb placówki lub uczestników. Warunki finansowe w przypadku zamówienia szkolenia/warsztatu terapeutycznego przez placówkę bądź instytucję ustalane są indywidualnie według odrębnych zasad.

Szkolenie/warsztat terapeutyczny 2-dniowe obejmuje 15-20 godzin dydaktycznych, szkolenie/warsztat terapeutyczny 1-dniowe obejmuje 8-12 godzin dydaktycznych (łącznie z
przerwami).

Zgłoszenie indywidualne na wybrane szkolenie/warsztat terapeutyczny następuje wyłącznie przez wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przesłanie go drogą elektroniczną na adres mailowy!


Wszystkie szczegóły dotyczące oferty ustalane są osobiście i indywidualnie w kontakcie mailowym lub telefonicznym.

e-mail: igm@poczta.onet.pl

tel.: 601-092-282