Szkolenia stacjonarne

 • Dziecko „wiotkie” – z obniżonym posturalnym napięciem mięśniowym –zasady i sposoby oddziaływań terapeutycznych
 • Terapia ręki – funkcjonalne ćwiczenia ruchów globalnych oraz precyzyjnych kończyny górnej i ręki dla funkcji dnia codziennego oraz grafomotorycznych
 • Ocena diagnostyczna procesów integracji sensoryczno-motorycznej w ujęciu neurorozwojowym – narzędzia diagnostyczne i analiza kliniczna danych
 • Opracowywanie opinii oraz budowanie planu terapeutycznego w oparciu o ocenę diagnostyczną procesów sensoryczno-motorycznych
 • Zaburzenia funkcji wzrokowych w aspekcie terapii motoryczno-sensorycznych
 • Stymulacja układu przedsionkowego, równowaga i koordynacja w procesie integracji motoryczno-sensorycznej
 • Wspieranie funkcji percepcyjno-motorycznych u dzieci w codziennych aktywnościach
 • DYS-KURS – Dziecko z dyspraksją i specyficznymi trudnościami w uczeniu się. Autorski program terapeutyczny – Izabela Gelleta
 • Prawidłowości i odchylenia w rozwoju posturalnym dziecka od 2 do 7 r.ż. w kontekście SI  
 • Dziecko z wadami postawy w terapiach sensomotorycznych – neurofizjologiczne aspekty diagnostyki oraz oddziaływania korekcyjne
 • Chód na palcach u dzieci w wieku rozwojowym – analiza problemu oraz sposoby korekcji
 • Psychomotoryka rozwojowa oraz terapeutyczna dziecka w wieku przedszkolnym
 • Zasady, formy i techniki stymulacji niemowlęcia w zakresie funkcji ruchowo-zmysłowych w oparciu o neurofizjologię rozwoju
 • Znaczenie wczesnej stymulacji psychoruchowej dla prawidłowego rozwoju niemowlęcia i małego dziecka

  Szkolenia w formie ON-LINE

  Zapisy oraz realizacja przez PROPRIO.PL Ewelina Rosłonek, e-mail: szkolenia@proprio.pl

  • Dziecko z wadami postawy w terapii sensomotorycznej (15 godzin dydaktycznych)
  • Regulacja sensoryczno-motoryczna niemowlęcia i małego dziecka (8 godzin dydaktycznych)
  • Neurofizjologiczne aspekty oraz diagnostyka rozwoju psychoruchowego niemowlęcia i małego dziecka (12 godzin dydaktycznych)
  • Pielęgnacja niemowlęcia (5 godzin dydaktycznych)
  • Stymulacja oraz wspomaganie terapeutyczne niemowlęcia i małego dziecka (8 godzin dydaktycznych)
  • Ocena diagnostyczna procesów integracji sensoryczno-motorycznej w ujęciu neurorozwojowym (8 godzin dydaktycznych)
  • Opracowywanie opinii oraz budowanie planu terapeutycznego w oparciu o ocenę diagnostyczną procesów sensoryczno-motorycznych (6 godzin dydaktycznych)
  • Wspomaganie sensoryczno-motoryczne dziecka z autyzmem oraz sprzężoną niepełnosprawnością (8 godzin dydaktycznych)
  • Chód na palcach u dzieci w wieku rozwojowym – analiza problemu oraz sposoby korekcji (8 godzin dydaktycznych)
  • Neurorozwojowa ocena oraz terapia dziecka w zakresie odruchów – mity i fakty! (8 godzin dydaktycznych)
  • Zaburzenia funkcji wzrokowych (4 godziny dydaktyczne)
  • „Terapia ręki” – kinezjologia rozwojowa/terapia ręki w aspekcie posturalnym/terapia ręki a lateralizacja/terapia ‘ręki neurologicznej’ (18 godzin dydaktycznych)
  • Terapia sensomotoryczna w aspekcie procesu lateralizacji (8 godzin dydaktycznych)
  • Dieta sensoryczna (5 godzin dydaktycznych)
  • Obronność dotykowa (5 godzin dydaktycznych)
  • Praca z dzieckiem z „wiotkością” posturalną (16 godzin dydaktycznych)
  • Siad „W” – fizjologia czy patologia? (3 godziny dydaktyczne)
  • Dziecko z dyspraksją w terapii SI (8 godzin dydaktycznych)
  • Dziecko z zaburzeniami neurologicznymi i spastycznością w terapii SI (8 godzin dydaktycznych)
  • „Dziecko w równowadze” (szkolenie prowadzone wspólnie z Renatą Borowiecką)
   Zapisy oraz realizacja przez ASTO, e-mail: biuro@asto.edu.pl
  • DYS-KURS – Dziecko z dyspraksją i specyficznymi trudnościami w uczeniu się. Autorski program terapeutyczny – Izabela Gelleta
   Zapisy oraz realizacja przez ASTO, e-mail: biuro@asto.edu.pl