mgr rehabilitacji ruchowej – Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, Wydział Rehabilitacji Ruchowej 1995 r.

 • pierwszy stopień specjalizacji w zakresie rehabilitacji ruchowej (1999 r.)
 • kurs podstawowy metody NDT-Bobath (1999 r.)
 • kurs podstawowy metody PNF (2001 r.)
 • kurs doskonalący metody PNF (w skoliozach 2005 r., neuromobilizacje 2006 r.)
 • kurs podstawowy i rozwijający metody Integracji Sensorycznej SI (1999 r., 2000 r.)
 • uprawnienia do wykonywania zabiegów z zakresu fizykoterapii i masażu (1995 r.)
 • studium przygotowania pedagogicznego (1995 r.)
 • stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego (2008 r.)
 • Studia Podyplomowe: Organizacja i Zarządzanie Placówkami Oświatowymi (2006 r.)
 • diagnostyka niemowlęcia i małego dziecka testem TIMP (2007 r.)
 • taping (2007 r.)
 • INPP (2010 r.)
 • kursy, szkolenia, konferencje odbywane w ramach doskonalenia zawodowego w zakresie patomechaniki narządu ruchu, usprawniania skolioz, neurologii dziecięcej, terapii integracji sensorycznej, zaburzeń rozwojowych u dzieci, autyzmu, chorób układu krążenia i inne (1996-2019 r.)
 • Nauczyciel Integracji Sensorycznej (2022 r.)