CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO ODITIS prowadzi SZKOLENIA I, II i III stopnia na Terapeutę Integracji Sensorycznej. Ukończenie wszystkich III stopni szkolenia oraz zdanie przewidzianych egzaminów teoretycznych i praktycznych pozwala na uzyskanie Certyfikatu Terapeuty Integracji Sensorycznej, który nadaje uprawnienia do diagnozowania, planowania i prowadzenia terapii integracji sensorycznej.

CKZIU ODITIS wydaje certyfikaty i zaświadczenia na podstawie § 22 ust. 3 i ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2019r. poz. 652.)

Szkolenie, prowadzone przez mgr Ewę Romanik i mgr Izabelę Gelleta obejmuje 200 godzin intensywnej nauki wypełnionej wiedzą merytoryczną oraz praktyczną.

Terminy oraz szczegółowe informacje → https://oditis.pl/szkolenia/