• Gelleta-Mac I. „Zestaw ćwiczeń korekcyjnych w parach” w „Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne” 1995 r., nr 4, Biblioteczka Monograficzna „Zdrowe plecy – lepsze życie”.
 • Gelleta-Mac I. „Konspekt ćwiczeń korekcyjnych oparty na zabawach i grach ruchowych” w „Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne” 1995 r., nr 4, Biblioteczka Monograficzna „Zdrowe plecy – lepsze życie”.
 • Gelleta-Mac I., Cytowicz-Karpiłowska W. „Trening obwodowy na zajęciach korekcyjnych” w „Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne” 1995 r., nr 4, Biblioteczka Monograficzna „Zdrowe plecy – lepsze życie”.
 • Gelleta-Mac I. „Diagnostyka czynnościowa miednicy w korekcji wad postawy” w „Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne” 1998 r., nr 4, Biblioteczka Monograficzna „Diagnostyka podstawą właściwego postępowania nie tylko korekcyjnego”.
 • Gelleta-Mac I. „Wybrane zagadnienia z korekcji wad postawy” w „Wychowanie Fizyczne w Kształceniu Zintegrowanym” Sulisz S. (red.), WSiP Warszawa 2000 r.
 • Gelleta-Mac I. „Korekcja wad postawy w warunkach szkolnych” w „Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne” 2001 r., nr 2.
 • Borkowska M., Gelleta-Mac I. „Wady postawy i stóp u dzieci”, PZWL Warszawa 2004 r.
 • Gelleta-Mac I. „Wspomaganie rozwoju dziecka”, cykl artykułów w „Wychowanie w Przedszkolu” 2007-2009 r.
 • Gelleta I. – artykuły o rozwoju psychoruchowym, pielęgnacji i stymulacji małego dziecka oraz profilaktyce wad postawy i stóp u dzieci wraz z materiałami instruktażowymi dla rodziców – Poradnia Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży SPZZLO Warszawa-Żobliborz oraz Poradnia Medycyny Rodzinnej przy ul. Wrocławskiej 7a w Warszawie – Warszawa 2014/15 r.
 • Gelleta I. w „Interdyscyplinarne uwarunkowania rozwoju małego dziecka” Piotrowicz R. (red.) – „O rozwoju psychoruchowym małego dziecka” Warszawa 2015 r.
 • Gelleta I. w „Małe dziecko – dużo pomysłów” Piotrowicz R. (red.) – „O rozwoju psychoruchowym małego dziecka” Warszawa 2016 r.
 • Gelleta I. – artykuły o rozwoju psychoruchowym dziecka – Fundacja „Wsparcie na starcie” – Warszawa 2015/16 r.
 • Gelleta I. „Terapia ręki w aspekcie SI a usprawnianie małej motoryki” – Kwartalnik PSTIS Integracja Sensoryczna nr 3, wrzesień 2019 r.
 • Gelleta I. “Planowanie motoryczne w kontekście procesów sensorycznych” – Kwartalnik PSTIS Integracja Sensoryczna nr 2, czerwiec 2021 r.
 • Gelleta I., Głowacka K. “Terapia SI jako forma wspierania funkcji wzrokowych w aspekcie trudności szkolnych” – Kwartalnik PSTIS Integracja Sensoryczna nr 3, wrzesień 2021 r.
KONFERENCJE I WYKŁADY
 • Wykład „Odchudzanie plecaków w aspekcie fizjoterapeutycznym”, na I Żoliborskiej Konferencji, Warszawa 23.05.2012 r.
 • Wykład „Problemy sensomotoryczne u dziecka z autyzmem”, na konferencji „Autyzm po diagnozie”, Ełk 02.12.2017 r.
 • Wykład „Terapia ręki w aspekcie Integracji Sensorycznej a usprawnianie małej motoryki”, na konferencji „Dyspraksja i zaburzenia posturalne w diagnozie i terapii Integracji Sensorycznej”, Warszawa 18.05.2019 r.
 • Wykład “Integracja Sensoryczna w przestrzeni internetowej – wyzwanie przyszłości?”, na Międzynarodowej Konferencji Naukowej “Integracja Sensoryczna w kontekście aktualnych wyzwań”, Warszawa 16.05.2021 r.
 • Wykład “Terapie neurorozwojowe w kontekście neuronauki”, na Konferencji Naukowej Stowarzyszenia Terapeutów Neurorozwojowych “Od neuronauki do neuroterapii”, Gdańsk 12.03.2022 r.
 • Warsztat “Regulacja sensoryczno-motoryczna niemowlęcia i małego dziecka”, na Konferencji Naukowej Stowarzyszenia Terapeutów Neurorozwojowych “Od neuronauki do neuroterapii”, Gdańsk 13.03.2022 r.
 • Wykład „Spektrum autyzmu w kontekście Integracji Sensorycznej – jak zaopiekować potrzeby sensoryczne dziecka”, na II Ogólnopolskiej Konferencji „Świat niebieskich motyli” – Starachowice, 12.04.2024 r.