Prowadzę specjalistyczne konsultacje, porady, terapię oraz doradztwo w zakresie:

  • Oceny diagnostycznej oraz terapii niemowląt i dzieci.
  • Wspomagania niemowlęcia i małego dziecka poprzez codzienną pielęgnację oraz zabawę w procesie rozwoju psychoruchowego.
  • Profilaktyki wystąpienia oraz wieloprofilowego korygowania ewentualnych nieprawidłowości rozwojowych u dziecka.
  • Oceny funkcjonowania psychoruchowego, sensomotorycznego dziecka.
  • Oceny oraz korekcji postawy ciała, stóp, problemów ortopedycznych i neurologicznych.
  • Propagowania idei rodzicielstwa bliskości, budowania i podtrzymania interakcji rodzice-dziecko oraz podnoszenie kompetencji rodziców w codziennym wspomaganiu rozwoju dziecka.

Konsultacja specjalistyczna – wizyta obejmująca diagnozę pacjenta oraz indywidualny instruktaż ćwiczeń; 50-70 minut w zależności od przypadku, potrzeb i problemów rozwojowych dziecka:

  • Konsultacja w domu pacjenta w okolicach Warszawy: 300,00 zł
  • Konsultacja w domu pacjenta w obszarze Warszawy:  250,00 zł