Prowadzę specjalistyczne konsultacje, porady, terapię oraz doradztwo w zakresie:

• Oceny diagnostycznej oraz terapii niemowląt i dzieci.
• Wspomagania niemowlęcia i małego dziecka poprzez codzienną pielęgnację oraz zabawę w procesie rozwoju psychoruchowego.
• Profilaktyki wystąpienia oraz wieloprofilowego korygowania ewentualnych nieprawidłowości rozwojowych u dziecka.
• Oceny funkcjonowania psychoruchowego, sensomotorycznego dziecka.
• Oceny oraz korekcji postawy ciała, stóp, problemów ortopedycznych i neurologicznych.
• Propagowania idei rodzicielstwa bliskości, budowania i podtrzymania interakcji rodzice-dziecko oraz podnoszenie kompetencji rodziców w codziennym wspomaganiu rozwoju dziecka.

WYKAZ I CENNIK USŁUG

Konsultacja specjalistyczna
• Konsultacja (wizyta obejmująca diagnozę pacjenta oraz indywidualny instruktaż ćwiczeń); 50-70 minut w zależności od przypadku, potrzeb i problemów rozwojowych dziecka: 250,00 zł
• Konsultacja w domu pacjenta w obszarze Warszawy: 250,00 zł
• Konsultacja w domu pacjenta w okolicach Warszawy: 280,00 zł
• Kompleksowa diagnostyka z zakresu integracji sensorycznej – przeprowadzenie testów diagnostycznych z opracowaniem opinii: 480,00 zł

Porada specjalistyczna
• Wizyta kontrolna: 220,00 zł
• Wizyta kontrolna w domu pacjenta w obszarze Warszawy: 220,00 zł
• Wizyta kontrolna w domu pacjenta w okolicach Warszawy: 250,00 zł
• Re-diagnoza z zakresu integracji sensorycznej – przeprowadzenie testów kontrolnych z opracowaniem opinii: 350,00 zł

 

Wizyta kontrolna obejmuje okres do 3 miesięcy od wizyty konsultacyjnej!

Płatność gotówką lub przelewem na konto na podstawie faktury.

W placówkach, w których przyjmuję pacjentów obowiązuje cennik danej placówki.