Prowadzę specjalistyczne konsultacje, porady, terapię oraz doradztwo w zakresie:

• Oceny diagnostycznej oraz terapii niemowląt i dzieci.
• Wspomagania niemowlęcia i małego dziecka poprzez codzienną pielęgnację oraz zabawę w procesie rozwoju psychoruchowego.
• Profilaktyki wystąpienia oraz wieloprofilowego korygowania ewentualnych nieprawidłowości rozwojowych u dziecka.
• Oceny funkcjonowania psychoruchowego, sensomotorycznego dziecka.
• Oceny oraz korekcji postawy ciała, stóp, problemów ortopedycznych i neurologicznych.
• Propagowania idei rodzicielstwa bliskości, budowania i podtrzymania interakcji rodzice-dziecko oraz podnoszenie kompetencji rodziców w codziennym wspomaganiu rozwoju dziecka.

WYKAZ I CENNIK USŁUG

Porady specjalistyczne:
• Konsultacja (wizyta obejmująca ocenę diagnostyczną pacjenta oraz indywidualny instruktaż ćwiczeń); 50-70 minut w zależności od przypadku, potrzeb i problemów rozwojowych dziecka: 180,00 zł.
• Konsultacja w domu pacjenta w obszarze Warszawy: 180,00 zł.
• Konsultacja w domu pacjenta w okolicach Warszawy: 200,00 zł.
• Wizyta pokonsultacyjna – kontrolna: 160,00 zł.
• Wizyta pokonsultacyjna – kontrolna w domu pacjenta w obszarze Warszawy: 160,00 zł.
• Wizyta pokonsultacyjna – kontrolna w domu pacjenta w okolicach Warszawy: 180,00 zł.

Wizyty domowe odbywają się na terenie Warszawy oraz jej bliskich okolic.

Usługi terapeutyczne:
• Wizyta domowa terapeutyczna – 45 minut: 120,00 zł.
• Terapia noworodków, niemowląt i małych dzieci (do 18 m.ż.) – 45 minut: 100,00 zł.
• Specjalistyczne ćwiczenia rehabilitacyjne z wykorzystaniem specyficznych metod fizjoterapii dzieci/dorosłych – 45 minut: 100,00 zł.
• Terapia integracji sensorycznej (SI) – 45 minut: 110,00 zł.
• Kompleksowa diagnostyka z zakresu integracji sensorycznej – przeprowadzenie testów diagnostycznych z opracowaniem opinii: 380,00 zł.
• Ćwiczenia reedukacji nerwowo-mięśniowej, ćwiczenia z wykorzystaniem biofeedbacku, ćwiczenia korekcyjne w wadach postawy ciała i stóp – 30 minut: 80,00 zł.
• Taping (plastrowanie) z konsultacją – 30 minut: 80,00 zł.

W placówkach, w których przyjmuję pacjentów obowiązuje cennik danej placówki.

Płatność gotówką lub przelewem na konto na podstawie faktury.