Pierwsza edycja „AUTORSKIEGO PROGRAMU TERAPEUTYCZNEGO DYS-KURS – Dziecko z dyspraksją i specyficznymi trudnościami w uczeniu się” za nami

Serdecznie dziękuję Organizatorowi – ASTO Ośrodek Edukacyjny Bernadetta Lis oraz Wszystkim Uczestniczkom. To był bardzo owocny czas!

Na kolejną edycję zapraszamy w 2024 roku!

Szczegółowe informacje o szkoleniu: e-mail: biuro@asto.edu.pl